Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Kütük Baskı İşlemleri

OdakGIS, özellikle Takbis projesinde elde etmiş olduğu deneyimler ile Tapu müdürlüklerinde kullanılan tapu ve kat mülkiyeti kütük defterlerinin otomasyon sistemi üzerinden hazırlanması konularında hizmet vermektedir. Tescile konu işlemler sonrasında veya yıpranma, nakil, idari sınır değişikliği vb. nedenlerden dolayı tapu kütüklerinin yenilenmesi gerektiği durumlarda verilerin hazırlanması, baskıya hazır hale getirilmesi, baskı işlemleri ile beraber tapu tesciline uygun verilerin hazırlanması bu hizmet sürecine dahildir.

Kütük sayfası üzerinde taşınmaz bilgileri, geldi-gitti sayfa bilgileri, mabat sayfa, nitelikler, yüzölçümleri, mülkiyet bilgileri, irtifak hakları, şerhler, beyanlar, muhdesatlar, eklentiler, teferruatlar, müşterak methalar, ipotekler basılabilmetedir. Baskı sırasında kat mülkiyeti kütükleri için ada-parsel-blok-bagimsiz bölüme göre, tapu kütükleri için ise ada-parsel bilgisine göre sayfa sıralaması mabat sayfalarıda dikkate alarak otomatik yapılmaktadır. Tapu defterleri ile birlikte Kat mülkiyeti defterleri ve İki nüsha tapu ve kat mülkiyeti senetleri tapu ve kat mülkiyeti tapu senetleride hazırlanmaktadır.

OdakGIS, Kamulaştırma, Arazi Toplulaştırması, Kadastral Yenileme, İmar Uygulamaları, Kat mülkiyeti veya Kat İrtifakına Geçiş gibi tescile konu kadastral değişikliklerin defterlerinin hazırlanması için kendi geliştirdiği yazılım araçlarını kullanmaktadır.

İlçeler arası taşınmaz devri, İdari sınır değişiklikleri, Köyden mahalleye geçiş, ilçeler arası mahalle-taşınmaz devri, mahalle bölünmesi, iller arası köy devri vb. tapu defterinin yeniden tanzimini gerektiren durumlarda oldukça hızlı çözümler sunmaktadır.