Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Emlak Vergisi Kayıp Kaçak Tespiti

Belediyelerin hizmet sınırları içerisinde bulunan tapuda kayıtlı taşınmazlar ile emlak beyanları esas alınarak mükelleflere ait gayrimenkullerin ve beyanların kontrol ve analizi yapılmaktadır.

Faydalar
  • Vergi kaybının önüne geçilmesi
  • Belediye gelirlerinin artırılması

Yapılan İşler
  • Mükelleflere ait gayrimenkullerin ve beyanların kontrol ve analizi
  • Veri hazırlama ve güncel bilgilerin tespit edilmesi
  • Mahallelere ait beyan ve tapu hisselerinin, ada-parsel numaralarından eşleştirilerek kontrol ve analizlerinin yapılması
  • Tapu hisseleri ve Emlak beyanları sayıları arasındaki fark ile beyan vermeyen Tapu hisselerinin tespit edilmesi
  • Mevcut beyanname verilerinin güncellenmesi, tapu kayıtlarında karşılığı olmayan beyanların analiz edilmesi, bilgileri hatalı beyanların analizi
  • Belediye veri tabanındaki Mekansal Adres Sistemi Mahalle, CSBM, Bina Dış Kapı No, Bina İç Kapı No bilgilerinin UAVT verilerine göre düzenlennesi
  • Tapu Kayıtlarındaki Ada-Parsel numaraları, Tapu mahalle adları ile birlikte veri tabanı oluşturulması
  • TKGM Takbis ile Belediye Yönetim Bilgi Sistemi arasında veri entegrasyonu sağlanması
  • Belediye veritabanında bulunan emlak beyan kayıtlarındaki işlemler ve kontroller aşağıdaki maddelere göre yapılmaktadır;

   • TAKBİS entegrasyonu ile Ada-Parsel bazında Taşınmaz beyan türlerinin (Bina, Arsa, Arazi) kontrolü
   • TAKBİS entegrasyonu ile beyanlar üzerindeki tapu mahallesi ve diğer tapu bilgilerinin kontrolü
   • Tapu verilerine göre beyanlardaki pafta ada ve parsel bilgilerinin kontrolü ve düzenlenmesi
   • Tapu verilerine göre beyanlardaki bina ve arsa m2 lerin analiz edilmesi
   • Tapu verilerine göre beyanlardaki hisse pay ve payda oranlarının kontrolü ve düzenlenmesi
   • Tapu verilerine göre beyanlardaki yevmiye tarihlerinin düzenlenmesi
   • Tapu verilerine göre beyanlardaki bina hissedarlarının kontrol edilmesi
   • Belediye mücavir alan sınırlarında bulunan ancak veri tabanında bulunmayan taşınmazlara ait verilerin TAKBİS kayıtlarına göre tespit edilerek Belediye veritabanına aktarılması
   • Emlak beyan verileri ile TAKBİS verilerinin karşılaştırılması ve satışı yapılmış olan taşınmazların tespiti
   • Ada-parsellerde kayıtlı tapu hissesine göre belediye veritabanında kayıtlı emlak beyanları karşılaştırılması ve eşleştirme işlemi
   • Tapu hisselerinin ve emlak beyanlarının ada-parsel bazında eşleme işlemi
   • Eşleme işlemi ile beyan vermemiş tapu hisseleri ve bunlara ait mükelleflerin belirlenmesi
   • Tapu hisseleri eşleme işlemi esnasında beyan vermemiş hissedarlara ait TC kimlik nolarının tespit edilmesi
   • Beyan vermemiş olan tapu hisselerine beyan işlemleri tespit edilen TC no’ları üzerinden sisteme aktarılması
   • Beyan vermemiş tapu hisse sahiplerine ait adres bilgileri NVİ entegrasyonu ile tespit edilmesi
   • Ada-Parseldeki eşleme işlemi esnasında tapu hisseleri ile eşleştirilememiş emlak beyanlarının tespit edilmesi, eşlenemediğine dair işaretleme ve gerektiğinde ulaşarak listesinin alınabilmesi
   • Üretilecek verilerin veri tabanına işlenmesi
Yapılan İşler
 1. TAKBİS bilgileri
 2. Belediye Mükellef bilgileri
 3. Belediye Emlak Beyan bilgileri
 4. MERNIS bilgileri
 5. UAVT bilgileri
 6. İlçe mahalle haritaları