Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Yazılım Geliştirme Hizmetleri

İhtiyaçları doğru şekilde analiz edip, operasyonel işlerini dijital dünyaya taşıyarak, ihtiyaç duyduğu sistem ve uygulamaları, en güncel teknolojileri kulanmasını sagliyoruz. Yazılımları uluslararası standartlara uygun yapıda, açık kaynak kod ile geliştiriyoruz. Endüstriyel yazılım geliştirme süreçlerinin hepsini CMMI3 seviyesinde uyguluyoruz. İş analizinden kurulum ve işletim desteği aşamasına kadar tüm yazılım süreçlerini yazalımcı değil yazılımcı bakış açısı ile yerine getiriyoruz.

Proje Yönetimi, Analiz ve Tasarım

Projeleri kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim, risk ve tedarik yönetimlerini de kapsayacak şekilde uluslararası proje yönetim standartlarını temel alarak koordine ediyoruz. PMI prensipleri çerçevesinde proje yönetiminin kalite-zaman-bütçe eksenlerini başta belirlenen proje beratına uygun bir şekilde yürütmek için gerekli tüm süreçleri işletiyoruz. Müşterilerimizin geliştirmeyi planladığı ürün/hizmet projeleri kapsamında; sistem, kalite, fonksiyonel, entegrasyon, ara yüz, raporlama ve yetkilendirme gereksinimlerinin analiz ve tasarım faaliyetlerini yürütüp standartlara uygun dokümanlar ile kayıt altına alıp görünür, izlenebilir ve sürdürülebilir olmasını sağliyoruz.

lidar.jpeg
LİDAR ile Mobil Haritalama Hizmetleri

Mobil Haritalama Sistemi; LİDAR teknolojisi, lazer ışını kullanan aktif bir uzaktan algılama sistemi olup, hassas 3 boyutlu sayısal yüzey veya arazi modeli oluşturma amacıyla kullanılan ölçüm tekniğidir. GPS (Global Positioning System), IMU/INS (Inertial Measurement Unit/Inertial Navigation Systems) ve lazer tarayıcı teknolojilerinin entegrasyonu ile oluşturulmuş veri toplama yöntemidir.

Uydu Ortofoto ve Görüntü İşleme Hizmetleri

Çeşitli sensör tiplerinden elde edilmiş farklı formatlardaki uydu ve hava fotoğraflarının ‘görüntü format dönüşümleri’, ‘pansharpening (pankeskinleştirme)’, ‘sıkıştırma’, ‘ortorektifikasyon/ rektifikasyon’, ‘mozaikleme’ işlemleri uzaktan algılama uzmanlarımızca, müşteri gereksinimlerine uygun şekilde yapılmaktadır. Ülkemizde en büyük raster veri altlıkları tüm ülke sınırları kapsayacak şekilde uzun yıllardır firmamız tarafından işlenmekte ve tüm kamu kuruluşlarına yayınlanmaktadır.

Quantum GIS Eğitimleri

Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve mekansal veri yönetiminin temel ilkeleri açık kaynak kodlu QGIS yazılımı kullanılarak eğitim verilmektedir. Katılımcılar, CBS ile ilgili teorik eğitimin yanı sıra; coğrafi konumlama, veri tabanı tasarımı, konumsal ve konuma bağlı öznitelik verisi üretimi, projeksiyon sistemi ile ilgili uygulamalar, veri dönüşümleri, öznitelik ve konumsal sorgulamalar, vektör ve raster tabanlı CBS analizi, grafik, rapor, harita çıktısı ve 3 boyutlu sunumlar. uygulanan sonuçlar vb. konularda bilgi sahibidir. Qgis eğitimlerindeki amacımız, genç neslin ve kamu kurumlarının lisanslı yazılımlara bağımlı hale gelmesini önlemektir.

geoserver-logo
GeoServer Eğitimi

Kullanıcıların farklı ortamlardan coğrafi verilere ulaşmasını ve bu verilerle çalışmasını sağlayan Java tabanlı açık kaynak kodlu yazılım olan GeoServer eğitimleri uzman kadromuz tarafından verilmektedir. GeoServer kurulum ve yapılandırma, arayüzleri, raster ve vektör veri yayınlama, stil kütüphanelerinin (SLD) hazırlanması, OGC standartları, OpenLayers, GeoWebCache le çalışma vb. konular detaylı bir şekilde ele alınır. Eğitim sonucunda katılımcılar kendi harita yayınlarını yapabilir, istedikleri yazılım içinden verilerine erişebilir yeteneklere kavuşmaktadırlar.

arşiv
Servis Büro ve Coğrafi Arşiv Kurulumu Hizmetleri

OdakGIS olarak, sayısal arşiv oluşturma işlemlerini kendi geliştirdiğimiz yazılım altyapısı ile gerçekleştirmekteyiz. Belge tarama, fiziksel arşiv düzenleme, arşiv verilerinin indekslenmesi ve ilgili otomasyonlara servis edilmesi işlemlerini yerine getiriyoruz. Kolay erişilebilir sayısal arşivler oluşturmaktayız. Dijitalleşme sonrası fiziksel arşivlerin yeniden büyümemesi için arşiv yönetim otomasyonları kuruyoruz.