Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Proje Yönetimi

OdakGIS, yürüttüğü projelerin en küçük alt başlıklarını dahi büyük bir proje ciddiyeti ile değerlendir. Proje gruplarının oluşturduğu programların kalite-bütçe-zaman boyutlarında yönetimini Project Management Institute (PMI) prensiplerine göre yürütmektedir.

Bu anlayış içinde her bir çalışanının Project Management Professional (PMP) olması yönünde şirket içi eğitimler düzenlemekte, PMP yönelimlerini desteklemektedir.

Proje Yönetimi Araçları ve Çıktıları

Proje Planı
Proje Organizasyon Şeması
İletişim Planı
Teslimat Planı
Risk Yönetim Planı
Kalite Yönetim Planı
Test Planı
Eğitim Planı
Konfigürasyon Planı

Analiz Aşamasında Üretilen Ürünler

Mevcut durum analizi
Gereksinim tanımları
Kullanım senaryoları
İş akış diyagramları
İş kuralları
Ekran akış diyagramları
Raporlar
Entegrasyon yöntemleri
Test senaryoları
İzlenebilirlik matrisi

Kodlama Öncesi Hazırlanan Dökümantasyon

Sistem mimarisi tasarım
Sistemler ve bileşenler arası    ilişki tanımları
Sınıf diyagramları
Veri modeli
Veri akış diyagramları
Web servis tasarımları
Veri tabanı tasarımı
Eğitim Videoları içerik tanımları
Veri aktarım planı