Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ODAKGIS YAZILIM LTD. ŞTİ.‘ nin bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
  • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik:            Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük:         Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik:     Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

  • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
  • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.
  • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
  • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
  • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
  • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılayarak,

Sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

ÇEVRE ve İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çalışanlarımızın çalışma yerinde ve çevresinde sağlıklı hallerini sürdürebilmesi, çevreye verilen zararın minimize edilmesi, kuruluşumuzun doğru ve verimli yazılım faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamak,

Çevre ve iş güvenliğinin sağlanması ve korunması için standartlara, yerel ulusal ve uluslararası kanun tüzük ve yönetmeliklere uymak,

Titiz ve tehlikelere karşı önlemlerini alan bir şirket anlayışı ile iş sağlığı, çevre sağlığı ve toplum güvenliğini ön planda tutan, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştiren bir kuruluş olmak,

Sürekli gelişen yazılım ve sistem kalitesi ile adı kalite ve güven ile birlikte anılan bir kuruluş olmak başlıca hedefimizdir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KALİTE POLİTİKASI

Müşteri memnuniyetinin, değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam, doğru ve zamanında karşılanmasıyla mümkün olacağının bilincinde olan kuruluşumuz, daima en son teknolojiyi sunarak, sürekli gelişimi ve değişimi ilke edinmiştir.

Bilişim sektöründe çalışanlarımızın katılımı ile teknolojik çözüm ve servis kalitesiyle lider bir kuruluş olmak,

Eğitimlerin sürekliliğiyle ekibimizin katkılarını artırmak,

İş ortaklarımızla birlikte işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi artırmak, sürekli iyileştirmek ve kalite yönetim sistemimizin şartlarına uymaktır.