Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

İlkelerimiz

OdakGIS Yöneticileri ve Personeli;
 • Adalet ve tarafsızlık ilkesi ile çalışır, Güvenilir ve dürüstlüğün önemli olduğunu bilir.
 • Devlet ve devlet kurumlarına sadakati ön planda tutar, kurumsal teknik amaçlara hizmet eder.
 • Ülke yazılım sektörünün gelişmesi için yazılım ithalatının önüne geçecek biçimde çalışmalar yapar.
 • Verdiği kararların ülkemize ve şirket menfaatine katkı sağlayacak şekilde alınacağını bilir.
 • İletişime, işbirliğine ve eleştiriye açıktır, yenilikleri benimser ve eğitim ve gelişmenin desteklendiğini bilir.
 • Yöneticilerine, çalışma arkadaşlarına ve diğer muhataplarına karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket eder.
 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel görünüm ve cinsiyet ayrımı yapmadan, hizmet gereklerine uygun davranır.
 • Doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt eder vedoğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inanılan şeyleri yapar.
 • Elindeki gücü kişisel menfaatlerine alet etmez.
 • Meslektaşlarının başarısının kendi başarısı ile eşdeğer olduğunu bilir.
 • İş arkadaşlarını küçük düşürme amaçlı davranışlarda bulunmaz, çalışanlar hakkında yanlış bilgiler yaymaz.
 • Aşırı hırs ve kıskançlık duygularını geri planda tutar.
 • Hile yapmaz ve sorumsuz davranmaz, işini savsaklamaz.
 • İş arkadaşları, yöneticileri ve firma müşterileri konusunda ayrımcılık yapmaz.
 • Firma ticari sırlarını ifşa etmez ve dışarı sızdırmaz.
 • Müşteri memnuniyetinin her zaman ön planda olduğunu bilir.
 • Kurumsal değerlere uygun davranmayan çalışanın kurum ile ilişiğinin kesileceğini bilir.
 • OdakGIS organ ve doku naklini destekler.
 • OdakGIS çevre kirliliğinin azalması ve geri dönüşüm konularında yüksek gayret gösterir.
OdakGIS Destek Personeli;
 • Müşteri memnuniyetinin her zaman ön planda olduğunu bilir.
 • Firmanın kurumsal değerleri ve etik kurallarına uygun davranması gerektiğini bilir.
 • Müşteri personellerine ve yöneticilerine karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket eder.
 • Bütün yaptığı işlemleri/hizmetleri kayıt altına alması gerektiğini bilir. Talep yönetimi için firmanın kalite politikası gereği talep yönetim aracı kullanır.
 • Sosyal media araçları üzerinden (whatsApp, kişisel mail, facebook, sms vb.) uygulamalar üzerinden talep kabul etmez ve geri dönüş yapmaz
 • Sadece resmi/kurumsal mail adresi üzerinden gelen destek taleplerini işleme alacağını bilir.
 • Desteğini verdiği otomasyonun admin rolündeki firma içi ortak kullanıcı kaydı olan kullanıcı hesapları üzerinden işlem yapılamayacağını bilir.
 • Güvenilir ve dürüstlüğün önemli olduğunu bilir, şifre bilgilerini 3. Şahıslarla paylaşılmayacağını bilir.
 • Müşterilerden alınan verilerin tutanak ve mevzuat dahilinde alınacağını bilir, veri gizliliğine önem verir.
 • Müşteriye ve firmaya ait verilerin resmi yazı veya mail talimatı haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını bilir.
 • Telefonla ve mesajla gelen şifre değişikliği, aşama atlatma, aşama onaylama, veri yükleme vb. işlemlerin yapılmayacağını bilir.