Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazılım Gereksinimlerinin Analiz ve Tasarımı Görevimiz Başladı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazılım Gereksinimlerinin Analiz ve Tasarımı Görevimiz Başladı. HİTİT Kültür ve Turizm Sistemi ve diğer iç sistemleri ile uyumlu olacak şekilde ihtiyaç duyulan yazılım gereksinimlerinin analiz edilmesi ve prototip ekranların tasarlanması işi kapsamında çalışmalarımıza başladık.

Ted Portal Tamamlandı.

Ted Portal Tamamlandı. “Tarım arazileri değerleme ve satış kiralama yazılım otomasyonu…Ülkemizin tarım arazilerinin kiralanması, satışı ve arazi değerlerinin tespiti işlemlerini/süreçlerini yöneten TedPortal otomasyonu tamamlandı…Otomasyon ile arazi değerlemeleri otomatik yapılabilmekte ve arazilerin kiralama-satış işlemleri yürütülebilmektedir…TedPortal Tarım Bilgi Sistemi Tam Entegre çalışan

T.C. İçişleri Bakanlığı MAKS projesi görevimiz başladı.

T.C. İçişleri Bakanlığı MAKS projesi görevimiz başladı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Netaş arasında yürütülen NVİ 2021 projesi kapsamında, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ilgili görevimiz başlamıştır.Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin

QNB FINANS LEASING elektronik ipotek süreçlerinin yönetiminde OdakGIS’i tercih etti.

QNB FINANS LEASING elektronik ipotek süreçlerinin yönetiminde OdakGIS’i tercih etti. QNB FinansLeasing ipotek ile ilgili tesis ve terkin süreçlerinin online olarak yürütülmesini sağlayan Elektronik ipotek yazılımlarımızı tercih etti.Hem ipotek işlemlerinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü online sistemlerine doğrudan BDDK standartlarında işlenmesi

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri otomasyonu Tüm Türkiye çapında kullanıma alındı.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri otomasyonu Tüm Türkiye çapında kullanıma alındı. Tarım Bilgi Sistemi kapsamında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’nin (TDİOSB) yönetimini ve takibini sağlayan otomasyon kullanıma alınmıştır. Ülkemizde tarım amaçlı sanayicilerin kümelendiği OSB’lerin Tarım ve Orman Bakanlığı

Tabiat Varlıkları Koruma Bilgi Sistemi (TVKBS) projesi tamamlanarak ulusal çapta kullanıma alındı.

Tabiat Varlıkları Koruma Bilgi Sistemi (TVKBS) projesi tamamlanarak ulusal çapta kullanıma alındı. Ülkemizde tescilli özel çevre koruma bölgeleri (ÖÇKB), doğal sit alanları, anıt ağaçlar, ve mağaraların korunmasına yönelik ilgili kanunlar kapsamındaki  iş süreçlerinin yönetildiği GIS tabanlı otomasyon OdakGIS tarafından geliştirildi.

Anadolubank Elektronik İpotek Tesisi Otomasyonu için OdakGIS’ i seçti

Anadolubank Elektronik İpotek Tesisi Otomasyonu için OdakGIS’ i seçti Anadolubank, bankacılık hizmetlerinde kredi kullandırmaya dayalı doğrudan mortgage ipoteği ve satış işlemi ile beraber ipotek işlemlerinin yürütülmesi için OdakGIS e-tesis otomasyonunu seçti. Anadolubank ve OdakGIS e-tesis otomasyonunun bankanın merkez sistemleri ile tam

Arazi Kiralama, Satış, Değerleme ve Hazine Tarım Arazileri Satış Otomasyonu TED Portal ülke çapında kullanıma hazır

Arazi Kiralama, Satış, Değerleme ve Hazine Tarım Arazileri Satış Otomasyonu TED Portal ülke çapında kullanıma hazır T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Arazi Edindirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tarım arazileri kiralama, satış ve arazi değerleme ile Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması işlemlerini yerine getiren TedPortal otomasyonu OdakGIS tarafından geliştirilmiştir. Otomasyon hem gerçek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün iş süreçlerini yöneten yazılımı OdakGIS geliştirecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün iş süreçlerini yöneten yazılımı OdakGIS geliştirecek Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki tabiat varlıkları, özel çevre koruma bölgeleri (ÖÇKB) ve sit alanlarının yönetimini sağlayan otomasyonun geliştirilmesi çalışmalara başladık.Kiralama, ecrimisil, başvuru ve

Elektronik İpotek Tesisi (E-TESİS) Yazılımı Nedir?

Elektronik İpotek Tesisi (E-TESİS) Yazılımı Nedir? E-TESİS, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan web servisleri aracılığıyla, ilgili kurum ve kuruluşların, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden ipotek tesis işlemlerine ilişkin başvuruları ve ipotek tesis işlemlerini çevrimiçi gerçekleştirebildikleri, açık kaynak

Elektronik Takas (E-Takas) Yazılımı Nedir?

Elektronik Takas (E-Takas) Yazılımı Nedir? E-Takas Yazılımı bankaların takas işlemleri için kullandığı mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amacıyla gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan

Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü’ne (Samsun) bağlı 52 adet tapu müdürlüğünde bulunan mimari projelerin ve ciltli resmi senetlerin sayısal arşiv üretimi projesi start aldı.

Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü'ne (Samsun) bağlı 52 adet tapu müdürlüğünde bulunan mimari projelerin ve ciltli resmi senetlerin sayısal arşiv üretimi projesi start aldı. Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 52 adet tapu müdürlüğünde bulunan mimari