Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

İçişleri Bakanlığı MAKS projesi görevimiz başladı.

İçişleri Bakanlığı MAKS projesi görevimiz başladı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Netaş arasında yürütülen NVI 2021 projesi kapsamında Coğrafi Tabanlı Adres Otomasyonu olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi(MAKS) ilgili görevimiz başlamıştır.

QNB Leasing OdakGIS iş Birliği Başladı.

QNB Leasing OdakGIS İş Birliği Başladı QNB Leasing elektronik ipotek tesisi ve terkini işlemlerinin doğrudan online sistem üzerinden yapılması işlemleri için OdakGIS’ i seçti…İpotek işlemlerinin TKGM sistemlerine BDDK standartlarında işlenmesi ve ipotek fetihlerinin yine online sistem üzerinden yapılması işlemlerinde OdakGIS

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri) otomasyonu hayata geçti

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri) otomasyonu hayata geçti Tarım Bilgi Sistemi kapsamında TDİOSB’ lerin yönetimini ve takibini sağlayan otomasyon kullanıma alınmıştır. Ülkemizde tarım amaçlı sanayicilerin kümelendiği OSB lerin bakanlık tarafından yönetilmesi ilgili süreçlerin olduğu otomasyon tüm OSB’ lerin faydalanacağı

Tabiat Varlıkları Koruma Bilgi Sistemi

Tabiat Varlıkları Koruma Bilgi Sistemi Ülkemizde tescilli özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit, anıt ağaçlar, mağaralar’ ın korunması yönelik işlem süreçlerinin yönetildiği GIS tabanlı otomasyondur. Sit alanı içinde arazi kiralama, ecrimisil ödemeleri sistem üzerinden yapılmaktadır. Çevre şehircilik il müdürlüklerininde dahil

Anadolubank Elektronik İpotek Tesisi Otomasyonu için OdakGIS’ i seçti

Anadolubank Elektronik İpotek Tesisi Otomasyonu için OdakGIS’ i seçti      Anadolubank, bankacılık hizmetlerinde kredi kullandırmaya dayalı doğrudan mortgage ipoteği ve satış işlemi ile beraber ipotek işlemlerinin yürütülmesi için OdakGIS e-tesis otomasyonunu seçti. Anadolubank ve OdakGIS e-tesis otomasyonunun bankanın merkez sistemleri

Tarım Arazilerinin Kiralama, Satış ve Değerleme ve Hazine Tarım Arazileri Kiralama Otomasyonu TedPortal Hayata Geçmeye Hazır

Tarım Arazilerinin Kiralama, Satış ve Değerleme ve Hazine Tarım Arazileri Kiralama Otomasyonu TedPortal Hayata Geçmeye Hazır Tarım ve Orman Bakanlığı Arazi Edindirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tarım arazilerinin kiralanması, satışı ve arazi değerleme ile Hazine tarım arazilerinin kiralanması işlemlerini yerine getiren TedPortal otomasyonu firmamız tarafından geliştirilmektedir. Otomasyon sadece kişilerin değil aynı zamanda

Tabiat Varlıkları

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde, Tabiat Varlıkları, ÖÇKB, Sit Alanları yönetim otomasyonu çalışmaları başlamıştır. Kiralama, ecrimisil, başvuru ve tahsis işlem süreçlerinin CBS ve web tabanlı yapıda yönetilmesini sağlayacak açık kaynak uygulama geliştirme çalışmaları firmamız tarafından yürütülecektir.

Elektronik İpotek Tesisi

‘E-tesis’, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan web servisleri aracılığıyla, ilgili kurum ve kuruluşların, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden ipotek tesis işlemleri ‘başvurularını’ ve ipotek tesis ‘işlemlerini’ çevrimiçi gerçekleştirebildikleri, açık kaynak kod ile web ve coğrafi tabanlı, mobil

E-Takas

Bankaların, gayrimenkul mülkiyet hakkı el değiştirmesi sırasında, “para transferi” işlemlerini, alıcı ve satıcı için çevrimiçi yürütebildikleri, web tabanlı, mobil kullanıma uyumlu yapıda geliştirilmiş bir otomasyondur. “e-takas” ile gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde el

Samsun Tapu ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü’ne (Samsun) bağlı 52 adet Tapu Müdürlüğünde bulunan mimari projelerin ve ciltli resmi senetlerin sayısal arşiv üretimine başlandı.

Samsun Tapu ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü'ne (Samsun) bağlı 52 adet Tapu Müdürlüğünde bulunan mimari projelerin ve ciltli resmi senetlerin sayısal arşiv üretimine başlandı. Samsun Tapu ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü’ne (Samsun) bağlı 52 adet Tapu Müdürlüğünde bulunan mimari projelerin

Tay Portal Aydın Eğitimi Verildi

Tay Portal Projesi Aydın Bölgesi Kullancı Eğitimi Verildi Tay Portal projesi ile ilgili Aydında bölgesel kullanıcı eğitimi verildi.  Tay Portal Aydın Eğitimi Tay Portal Aydın Eğitimi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının Yönetimi için OdakGIS’i seçti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının Yönetimi için OdakGIS'i seçti Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,  taşınmazlarının takibi ve yönetimi için OdakGIS’i seçti.Taşınmazların konumları ile yönetilmesi ile birlikte taşınmazdan elde edilen gelirlerin, giderlerin, belgelerin tutulduğu, taşınmazın üzerindeki karar mekanizmasını yöneten, web tabanlı Taşınmaz