Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Ali TAŞDELEN


İTÜ Harita Mühendisliği mezunu. 25 yılı aşkın GIS ilgili yazılım otomasyonları kurulumlarında tecrübeli. ISO-OGC ve Inspire Standartlarına hakim. Veri, iş analizi, paydaş ve tedarik yönetimi tecrübeli. Takbis, Tarım Bilgi Sistemi ve benzer e-Devlet projelerinde proje yöneticisi.

 

Nergiz GÜLBAHAR

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu. 25 yıldan fazla MIS Yazılım Geliştirme, Test ve Kalite süreçlerinde deneyimli. İş süreçleri kurguları  detay tasarım, yazılım gereksinimleri, prototipler geliştirme, geliştirilen yazılımların doğrulanması ve geçerlenmesi konularında yüksek tecrübeli. Çok sayıda e-dönüşüm projesi tasarım mimari.

Burcu DEMİR


Harita Mühendisi. 10 yıldan fazla tecrübeli, proje pre-sales aktiviteleri, müşteri ilişkileri ve proje yönetimi konularında uzman. Inspire standartları, coğrafi bilgi sistemleri ve adres yönetimi otomasyonları hakim.

vesilalık_May2018

Arzu KILIÇ

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Matematik Öğretmenliği mezunu. 15 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği tarafından finanse edilen dış kaynaklı projelerin  koordinasyonu, bütçe yönetimi, mali raporlamalar, otomasyon kurulumu, eğitim ihtiyaçları analizi ve eğitsel faaliyetlerin organizasyonu, veri toplama ve veri yönetimi konularında tecrübelidir. Çok iyi seviyede İngilizce ve Almanca, orta seviyede İspanyolca bilmektedir. 

Candan TAŞDELEN


ODTÜ Şehir Bölge Planlama mezunu. Numarataj, Navigasyon, şehir haritaları, imar planları, ulaştırma planlama konularında tecrübeli. Proje Yönetimi, CBS Kurulumu, coğrafi veri yönetimi ve kartoğrafik gösterimler konusunda uzman.

FundaArikan

FUNDA ARIKAN

Hacettepe – Maden Mühendisliği ve ODTÜ – GGIT Yüksek Lisans mezunu.CBS Proje Yönetimi konusunda uzman. Mekânsal Veri Altyapısı , INSPIRE , CBS Standartları konularında bilgili. Proje koordinasyonu , ön satış çalışmaları ve proje planlama ve yönetimi konusunda 20 yılı aşkın tecrübeli.

Eren KÖROĞLU


Veritabanı Yöneticisi. Coğrafi ve Sözel Veritabanları İşletim ve Bakım Uzmanı. MS-SQL Server, Postgre SQL konularında uzman. Veri Raporlama, Performans Tunning ve Veri Transformasyonları konularında tecrübeli.

muratdalkiran

Murat DALKIRAN

 

Yazılım Geliştirme ve Sistem Tasarım Uzmanı; 22 yıl yazılım geliştirme tecrübeli. .net teknolojileri, Geoserver, Open Layers, Uzaktan algılama yazılım geliştirme, PostGIS, Oracle Spatial konularında uzman. Açık kaynak yazılım geliştirme ortamlarına hakim.

 

Yasin AVŞAR


Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi. C, C#, Java, MVC, MSSql, JavaScript konularında bilgi sahibi.

alikaankiris

Ali Kaan KİRİŞ


Bilgisayar Mühendisi. 10 yıldan fazla yazılım projelerinde analiz, tasarım, yazılım geliştirme, test, yaygınlaştırma, bakım ve idame süreçlerinde tecrübeli. Web, Masaüstü ve Gömülü yazılımlar konusunda uzman. Bir çok yüksek sayıda kullanıcı içeren e-dönüşüm projesinde aktif yazılım geliştirme ve ekip liderliği tecrübeli. Açık kaynak kod teknolojisine hakim.

alkim

Alkım YALÇIN

Yazılım geliştirme uzmanı. C#, C++, MVC, .Net, AngularJs, NodeJs, Bootstrap4, jQuery dilleriyle ilgili bilgi sahibi. E-dönüşüm projelerinde deneyimli webbase yazılım geliştirme uzmanı.

semi

Semi GÜNDOĞDU

Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4. Sınıf Öğrencisi, C, C#, .Lua, .Net, HTML dilleriyle ilgili bilgi sahibi. MVC, CodeWalker, Mobil ve Masaüstü Yazılım ve Tasarım geliştirme tecrübeli.

irem

İrem KÜREKÇİ

Yazılım geliştirme uzmanı C#, MVC, Java Script, Angular7 yazılım geliştirme tecrübeli. E-dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme uzmanı.

eminealeynaguner

Emine Aleyna GÜNER

Harita Mühendisi. Yazılım projelerinde iş süreçleri analizi ve tasarımlarında uzman. Büyük kurumsal coğrafi veri tabanları yönetimi konusunda tecrübeli. Dijital Fotogrametri, Uzaktan Algılama teknolojileri konusunda çalıştı. Nokta bulutu işlemleri, sınıflandırma süreçleri, dijital vektör harita, DEM, DSM, DTM üretimi tecrübeli

Hü (1)

Hümeyra ÜNAL

Bilgisayar Mühendisi. C ,C++, C#, Java deneyimli. MVC, Java Script, Open Layers yazılım geliştirme tecrübeli. E-dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme uzmanı

harunakay

Harun AKAY

Yazılım geliştirme uzmanı C#, MVC, Java Script, Angular7 yazılım geliştirme tecrübeli. E-dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme uzmanı.

Eda Merve ÖZTÜRK

Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu. Satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri süreç yönetimi ve taşınmaz yönetimi ile ilgili yazılım ürünleri tanıtım ve gereksinim yönetimlerinde tecrübeli.

ardacetinkaya

                                    Arda ÇETİNKAYA

Ziraat Mühendisi. 8 yıldan fazla CBS uzmanlığı ve eğitmenliği konusunda deneyimli. Sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol, uygulama test ve kullanıcı desteği uzmanı. XML, GML kodlama konusunda tecrbeli. Veri dönüşüm işlemlerinde yetkin. Sistem çözümleme, analiz, kullanıcı ve test senaryolarının oluşturulması proje asistanlığı görevleri yürütmekte.

seran

                                     Seran AKKAYA

Ankara Üniversitesi Mezunu. Ziraat Mühendisi.Analiz ve Tasarım uzmanı.İş analizi, ihtiyaç tespiti, süreç akışları ve front-end design konularında tecrübeli.Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında deneyimli.İşletim desteği ve son kullanıcı eğitimleri konusunda uzman.

burhansozer

Burhan SÖZER

Geomatik Mühendisi. Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliğinde yüksek lisans yapti. Bu süreçte projede çalıştı ve yayınlar çıkardı. CBS, uzaktan algılama, makine öğrenmesi ve Geoserver konusunda tecrubeli. Programlama dilleri (Python, C#, Javascript) konusunda bilgi sahibi.

Berin ÖZBAKIR

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Yüksek Mühendisi. Analiz ve Tasarım uzmanı. Coğrafi Bilgi Sistemleri, sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol, veri analizleri konusunda deneyimli. GIS ve CAD tabanlı yazılımların kullanılmasına hakim. İş süreçleri ihtiyaç tespiti, kullanım senaryoları ve front-end design tecrübeli.

Murat TURAN

İTÜ Harita mühendisliği mezunu. GİS ve arşiv ön analiz, analiz ve üretim yöntemlerinin belirlenmesi, veri oluşturma, proje saha organizasyonlarına  koordine etme, yazılım projelerinin pre-sales aktiviteleri, proje tanıtımları, satış kanalı oluşturma konularında uzman.

Murat GÖKDEMİR


Bilişim ve Yazılım Teknolojileri sektöründe 15 yılı aşkın süredir proje satışı konularında tecrübeli. Satış kanalları ve lokalizasyon oluşturma ve pre-sales aktivitelerinde deneyimli.

orhanzanbak

Orhan ZANBAK

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği mezunu. Coğrafi Bilgi Sistemleri, veri üretimi ve yönetimi alanında uzman. Coğrafi analiz, numarataj, veri entegrasyonu konularında deneyimli.

figen_turker

Figen TÜRKER

Ankara üniversitesi mezunu. Adres yönetimi otomasyonları, arazi yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, veri üretimi, veri kalite kontrol, yazılım test senaryoları ve işletim desteği konularında 5 yıldan fazla deneyimli.

Özge KARAKURT

Harita Mühendisi. Coğrafi veri üretimi, sayısallaştırma, tematik harita oluşturma konularında tecrübeli CAD ve CBS uygulamalarına hakim. İş süreçleri ihtiyaç analizi, kullanım senaryoları oluşturma konusunda bilgili.

dilekkahraman

Dilek KAHRAMAN YILMAZ

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama mezunu. İmar planlama, Proje yönetimi, CBS konularında 7 yıldan fazla tecrübeli, Coğrafi Bilgi Sistemleri, veri üretimi, veri kalite kontrol, veri analizleri, sayısallaştırma, imar planlama konularında uzman.

sefa

Sefa TOPSAKAL

Ziraat Mühendisi. Coğrafi Bilgi Sistemleri, veri üretimi, veri kalite kontrol, yazılım test senaryoları konularında deneyimli. İşletim desteği ve son kullanıcı eğitimleri konusunda uzman.

goktug

Göktuğ ELÇİN

Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme mezunu. İdari İşler, Finans yönetimi, Muhasebe ve İnsan Kaynakları departmanında deneyimli. Risk, değerlendirme, yatırım planlanması konularında uzman.

Şenay TOKSÖZ


Ankara Üniversitesi Mezunu, 25 yılı aşkın finans yönetimi, idari mali işler ve  kurumsal firma yönetimi tecrübeli. Risk, değerlendirme, yatırım planlaması konularında uzman.

burakkahya

Burak KAHYA

Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği mezunu. Coğrafi Bilgi Sistemleri, sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol konusunda deneyimli. GIS ve CAD tabanlı yazılımların kullanılmasına hakim. İşletim desteği ve son kullanıcı eğitimleri konusunda deneyimli.