Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Ali TAŞDELEN


İTÜ Harita Mühendisliği mezunu. 25 yılı aşkın GIS ilgili yazılım otomasyonları kurulumlarında tecrübeli. ISO-OGC ve Inspire Standartlarına hakim. Veri, iş analizi, paydaş ve tedarik yönetimi tecrübeli. Takbis, Tarım Bilgi Sistemi ve benzer e-Devlet projelerinde proje yöneticisi.

 

Nergiz GÜLBAHAR

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu. 25 yıldan fazla MIS Yazılım Geliştirme, Test ve Kalite süreçlerinde deneyimli. İş süreçleri kurguları  detay tasarım, yazılım gereksinimleri, prototipler geliştirme, geliştirilen yazılımların doğrulanması ve geçerlenmesi konularında yüksek tecrübeli. Çok sayıda e-dönüşüm projesi tasarım mimari.

Burcu DEMİR


Harita Mühendisi. 10 yıldan fazla tecrübeli, proje pre-sales aktiviteleri, müşteri ilişkileri ve proje yönetimi konularında uzman. Inspire standartları, coğrafi bilgi sistemleri ve adres yönetimi otomasyonları hakim.

vesilalık_May2018

Arzu KILIÇ

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Matematik Öğretmenliği mezunu. 15 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği tarafından finanse edilen dış kaynaklı projelerin  koordinasyonu, bütçe yönetimi, mali raporlamalar, otomasyon kurulumu, eğitim ihtiyaçları analizi ve eğitsel faaliyetlerin organizasyonu, veri toplama ve veri yönetimi konularında tecrübelidir. Çok iyi seviyede İngilizce ve Almanca, orta seviyede İspanyolca bilmektedir. 

FundaArikan

FUNDA ARIKAN

Hacettepe – Maden Mühendisliği ve ODTÜ – GGIT Yüksek Lisans mezunu.CBS Proje Yönetimi konusunda uzman. Mekânsal Veri Altyapısı , INSPIRE , CBS Standartları konularında bilgili. Proje koordinasyonu , ön satış çalışmaları ve proje planlama ve yönetimi konusunda 20 yılı aşkın tecrübeli.

Hakan YORULMAZ


Sistem mühendisi. OpenSource uygulama, Linux ve Windows işletim sistemleri, donanım, network ve felaket kurtarma alanlarında uzman. C#, MVC, Javascipt, Hibrit Mobil Uygulama geliştirme alanlarında bilgi sahibi.

Eren KÖROĞLU


Veritabanı Yöneticisi. Coğrafi ve Sözel Veritabanları İşletim ve Bakım Uzmanı. MS-SQL Server, Postgre SQL konularında uzman. Veri Raporlama, Performans Tunning ve Veri Transformasyonları konularında tecrübeli.

Fatma SELEK


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. C#, MVC, JavaScript, Angular, NodeJS, Knockout, Sql Server, PostgreSQL, Open Layers konularında deneyimli yazılım geliştirme uzmanı.

Yasin AVŞAR


Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi. C, C#, Java, MVC, MSSql, JavaScript konularında bilgi sahibi.

muratdalkiran

Murat DALKIRAN

 

Yazılım Geliştirme ve Sistem Tasarım Uzmanı; 22 yıl yazılım geliştirme tecrübeli. .net teknolojileri, Geoserver, Open Layers, Uzaktan algılama yazılım geliştirme, PostGIS, Oracle Spatial konularında uzman. Açık kaynak yazılım geliştirme ortamlarına hakim.

 

Halid ÜNAL


Anadolu üniversitesi istatistik mezunu. Yazılım geliştirme uzmanı. .net, mvc, c#, java dillerine hakim. E-dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme tecrübeli

cihat_sahin

Cihat ŞAHİN

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Yazılım geliştirme uzmanı c#,.Net MVC,php dillerine hakim. ERP projelerinde takım lideri tecrübesine sahip.

HümeyraÜnal

Hümeyra ÜNAL

Bilgisayar Mühendisliği  C ,C++, C#, Java konularında deneyimli. MVC, Java Script, Open Layers yazılım geliştirme tecrübeli.

Eda Merve ÖZTÜRK

Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu. Satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri süreç yönetimi ve taşınmaz yönetimi ile ilgili yazılım ürünleri tanıtım ve gereksinim yönetimlerinde tecrübeli.

WhatsApp Image 2020-01-20 at 14.43.54

Bilge Nur DOĞAN


Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü, Gazi Üniversitesi Siyasal ve Ekonomik Politikalar Yüksek Lisans mezunu. Muhasebe yönetimi, 4734 süreçleri konularında tecrübeli.

Murat GÖKDEMİR


Bilişim ve Yazılım Teknolojileri sektöründe 15 yılı aşkın süredir proje satışı konularında tecrübeli. Satış kanalları ve lokalizasyon oluşturma ve pre-sales aktivitelerinde deneyimli.

Arda ÇETİNKAYA


Ziraat Mühendisi. 8 yıldan fazla CBS uzmanlığı ve eğitmenliği konusunda deneyimli. Sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol, uygulama test ve kullanıcı desteği uzmanı. XML, GML kodlama konusunda tecrbeli. Veri dönüşüm işlemlerinde yetkin. Sistem çözümleme, analiz, kullanıcı ve test senaryolarının oluşturulması proje asistanlığı görevleri yürütmekte.

WhatsApp Image 2020-01-20 at 14.43.53

                                     Seran AKKAYA

Ankara Üniversitesi Mezunu. Ziraat Mühendisi.Analiz ve Tasarım uzmanı.İş analizi, ihtiyaç tespiti, süreç akışları ve front-end design konularında tecrübeli.Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında deneyimli.İşletim desteği ve son kullanıcı eğitimleri konusunda uzman.

Şenay Toksöz


Ankara Üniversitesi Mezunu, 25 yılı aşkın finans yönetimi, idari mali işler ve  kurumsal firma yönetimi tecrübeli. Risk, değerlendirme, yatırım planlaması konularında uzman.

Murat TURAN

İTÜ Harita mühendisliği mezunu. GİS ve arşiv ön analiz, analiz ve üretim yöntemlerinin belirlenmesi, veri oluşturma, proje saha organizasyonlarına  koordine etme, yazılım projelerinin pre-sales aktiviteleri, proje tanıtımları, satış kanalı oluşturma konularında uzman.

Berin ÖZBAKIR

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Yüksek Mühendisi. Analiz ve Tasarım uzmanı. Coğrafi Bilgi Sistemleri, sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol, veri analizleri konusunda deneyimli. GIS ve CAD tabanlı yazılımların kullanılmasına hakim. İş süreçleri ihtiyaç tespiti, kullanım senaryoları ve front-end design tecrübeli.

EceCetinkaya1

ECE ÇETİNKAYA

Ankara Üniversitesi – Ziraat Mühendisi. CBS, İHA ile çekilmiş görüntülerden 3D Modelleme, Nokta Bulutu oluşturma konusunda deneyimli. Sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol, adres yönetimi otomasyonları, iş analizi, ihiyaç tespiti, süreç akışları, yazılım test senaryoları, dijitalleştirilmiş verilerin kontrolü işlemlerinde tecrübeli.

ff232775-c398-4b76-9350-c2477d4a7e06

İbrahim Can AKYÜREK

Coğrafi veri üretim ve kontrolü ve ekip liderliğinde tecrübeli. E-dönüşüm projelerinde takım liderliği tecrübesine sahip Açık kaynak CBS yazılılarına hakim.

Figen TÜRKER

Ankara üniversitesi mezunu. Adres yönetimi otomasyonları, arazi yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, veri üretimi, veri kalite kontrol, yazılım test senaryoları ve işletim desteği konularında 5 yıldan fazla deneyimli.

AhmetOzturk

Ahmet  ÖZTÜRK


İdari İşler, finans yönetimi, mali işler ve kurumsal ilişkiler hakkında 15 yıldan fazla deneyimli. Risk, değerlendirme, yatırım planlaması konularında uzman.

Zehra ÇİL


Döküman Yönetim Sistemi (DYS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Evrak Tarama ve Dijital Arşiv, CBS Tabanlı Parsel Tanımlama, Veri Girişi ve Sayısallaştırma, Yönetici Asistanlığı konularında deneyimli.