Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Nergiz GÜLBAHAR

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu. 25 yıldan fazla MIS Yazılım Geliştirme,  Test ve Kalite süreçlerinde deneyimli. İş süreçleri kurguları  detay tasarım,  yazılım gereksinimleri, prototipler geliştirme, geliştirilen yazılımların doğrulanması ve geçerlenmesi konularında yüksek tecrübeli. Çok sayıda e-dönüşüm projesi tasarım mimari.

Burak KAHYA

İş geliştirme,  satış kanal yönetimi,  proje yönetimi vecoğrafi bilgi sistemleri kurulumu tecrübeli. Yazılım analiz ve tasarımı konularında uzman

Burcu DEMİR

Harita Mühendisi. 10 yıldan fazla tecrübeli,  proje pre-sales aktiviteleri, müşteri ilişkileri ve proje yönetimi konularında uzman. Inspire standartları, coğrafi bilgi sistemleri ve adres yönetimi otomasyonları hakim.

Kübra ŞİMŞEK

Endüstri Mühendisi. Project  Management  Professional (PMP). Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri alanında proje yönetimi, satış öncesi çözüm mühendisliği ve proje iş süreçleri optimizasyonu ilgili sekiz yıldan fazla deneyimli.

Eda ÖZTÜRK

Hcettepe Ünüversitesi Mezunu. Satış kanal yöneticisi. Müşteri ilişkileri yönetimi, pre-sales aktivitelerinin teknik yönrtimi konularında uzaman. İiyi derecede fransızca ve iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Eren KÖROĞLU

Veritabanı Yöneticisi. Coğrafi ve Sözel Veritabanları İşletim ve Bakım Uzmanı. MS-SQL Server, Postgre SQL konularında uzman. Veri Raporlama, Performans Tunning ve Veri Transformasyonları konularında tecrübeli.

Emine Aleyna GÜNER

Harita Mühendisi. Yazılım projelerinde iş süreçleri analizi ve tasarımlarında uzman. Büyük kurumsal coğrafi veri tabanları yönetimi konusunda tecrübeli. Dijital Fotogrametri, Uzaktan Algılama teknolojileri konusunda çalıştı. Nokta bulutu işlemleri,  sınıflandırma süreçleri, dijital vektör harita, DEM, DSM, DTM, NDE üretiminde tecrübeli.

Muzaffer MUSTA 

Yazılım Geliştirme ve BT Uzmanı olarak, Başta savunma sanayi olmak üzere yerli ve uluslararası projelerde 10 yılı aşkın süredir yazılım geliştirme tecrübeli. C#, Java, Oracle, Postgres ve MS-SQL konularında bilgi sahibi.

 

Yasin AVŞAR

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu. C#, Java,  MVC,  MSSql,  konularında bilgi sahibi. E-dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme uzamanı.

2020-12-21T09_12_52.901Z

Uğurcan BAĞRIYANIK

Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği mezunu angular, C/C++, C#, Entity Framework, GIS, Java, JavaScript, MVC, MSSQL, PostgreSQL, React Native, Open Layers, TypeScript konularında bilgi sahibi. E dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme uzmanı.
burhansozer

Burhan SÖZER

Geomatik Mühendisi. Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliğinde yüksek lisans yapti. Bu süreçte projede çalıştı ve yayınlar çıkardı. CBS, uzaktan algılama, makine öğrenmesi ve Geoserver konusunda tecrubeli. Programlama dilleri (Python, C#, Javascript) konusunda bilgi sahibi.

Hü (1)

Hümeyra ÜNAL

Bilgisayar Mühendisi. C ,C++, C#, Java deneyimli. MVC, Java Script, Open Layers yazılım geliştirme tecrübeli. E-dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme uzmanı.
1608015438451 (2)

Oğuzhan KAYA

 

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. C#, Java, Angular7, MS-SQL, dilleriyle ilgili bilgi sahibi. E-dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme uzmanı.

irem

İrem KÜREKÇİ

 

Bilgisayar Mühendisi C#, MVC, Javascript, Angular7 yazılım dillerinde bilgi sahibi. E-dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme uzmanı.

Özge KARAKURT

 

Harita Mühendisi. Coğrafi veri üretimi, sayısallaştırma, tematik harita oluşturma konularında tecrübeli CAD ve CBS uygulamalarına hakim. İş süreçleri ihtiyaç analizi, kullanım senaryoları oluşturma konusunda bilgili.

Zeliha BAŞTÜRK

Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu. JAVA, C#, MVC, React, Angular dillerine hakim. MVC, TypeScript, MsSQL, Postgresql, Entity Framework, Open Layers konuları hakkında tecrübeli.E-dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme uzmanı.

AyşeSahan

Ayşe Sena ŞAHAN

Erciyes  Üniversitesi  Harita  Mühendisliği  mezunu. GIS ve CAD programlarına hakim. Coğrafi Bilgi Sistemleri sektöründe tecrübeli. Coğrafi verilerin üretilmesi,  kontrolü ve analizi aşamalarında uzman.

Safiye TERZİ KÜÇÜK

Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunu. GIS ve CAD programlarına hakim. Coğrafi Bilgi Sistemleri sektöründe tecrübeli. Coğrafi verilerin üretilmesi, kontrolü ve analizi aşamalarında uzman.

Murat TURAN

İTÜ Harita mühendisliği mezunu. GİS ve arşiv ön analiz, analiz ve üretim yöntemlerinin belirlenmesi, veri oluşturma, proje saha organizasyonlarına  koordine etme, yazılım projelerinin pre-sales aktiviteleri, proje tanıtımları, satış kanalı oluşturma konularında uzman.

                                    Murat GÖKDEMİR

Erciyes Üniversitesi Haritaa Müjhendisliği mezunu. GIS ve CAD programlarına hakim Coğrafi Bilgi Sistemleri sektöründe tecrübeki. Coğrafi verilerin üretilmesi, kontrolü ve analizi aşamalrında uzman.

ardacetinkaya

                                    Arda ÇETİNKAYA

Ziraat Mühendisi. 8 yıldan fazla CBS uzmanlığı ve eğitmenliği konusunda deneyimli. Sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol, uygulama test ve kullanıcı desteği uzmanı. XML, GML kodlama konusunda tecrbeli. Veri dönüşüm işlemlerinde yetkin. Sistem çözümleme, analiz, kullanıcı ve test senaryolarının oluşturulması proje asistanlığı görevleri yürütmekte.

orhanzanbak

Orhan ZANBAK

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği mezunu. Coğrafi Bilgi Sistemleri, veri üretimi ve yönetimi alanında uzman. Coğrafi analiz, numarataj, veri entegrasyonu konularında deneyimli.

dilekkahraman

Dilek KAHRAMAN YILMAZ

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama mezunu. İmar planlama, Proje yönetimi, CBS konularında 7 yıldan fazla tecrübeli, Coğrafi Bilgi Sistemleri, veri üretimi, veri kalite kontrol, veri analizleri, sayısallaştırma, imar planlama konularında uzman.

Figen TÜRKER

Ankara üniversitesi mezunu. Adres yönetimi otomasyonları, arazi yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, veri üretimi, veri kalite kontrol, yazılım test senaryoları ve işletim desteği konularında 5 yıldan fazla deneyimli.

sefa

Sefa TOPSAKAL

Ziraat Mühendisi. Coğrafi Bilgi Sistemleri, veri üretimi, veri kalite kontrol, yazılım test senaryoları konularında deneyimli. İşletim desteği ve son kullanıcı eğitimleri konusunda uzman.

WhatsApp Image 2021-02-01 at 15.14.48 (1)

Safiye Betül GÜMÜŞTEKİN

Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun. GIS ve CAD programlarına hakim. Coğrafi Bilgi Sistemmleri sektöründe tecrübeli. Coğrafi verilerin üretilmesi, kontrolü ve analizi aşamalarında uzman.

Merve DURMAZ

Harita Mühendisi. Coğrafi Bilgi Sistemleri sektöründe deneyimli. Coğrafi verilerin üretilmesi,  kontrolü ve analizi aşamalarında uzman. GIS ve CAD programlarına hakim. İşletim desteği ve son kullanıcı eğitimleri konusunda tecrübeli.

Burak ONUR

Ankara Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği, Yüksek Lisans mezunu. Coğrafi Bilgi Sistemleri, sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol, veri analizleri konularında deneyimli. GIS ve CAD programlarında tecrübelidir.

Cem DAĞDELEN

Harita Mühendisi. Coğrafi bilgi sistemleri tecrübeli. Açık kaynak GIS tabanlı bilişim projelerinde  iş analizi, proje yönetimi desteği ve raporlamalar konusunda uzman.

harunakay

Harun AKAY

Bilgisayar Mühendisi C#, MVC, Java Script, Angular7 dillerine hakim .E-dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme uzmanı. 

Erdi ORHAN

Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendiliği mezunu. Coğrafi Bilgi Sistemleri, sayısallaştırma , veri üretimi, veri kalite kontrol, veri analizleri konularında deneyimli. GIS ve CAD programlarında tecrübelidir.

Şenay TOKSÖZ

Ankara Üniversitesi Mezunu, 25 yılı aşkın finans yönetimi, idari mali işler ve  kurumsal firma yönetimi tecrübeli. Risk, değerlendirme, yatırım planlaması konularında uzman.

Göktuğ ELÇİN

Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme mezunu. İdari İşler, Finans yönetimi, Muhasebe ve İnsan Kaynakları departmanında deneyimli. Risk, değerlendirme, yatırım planlanması konularında uzman.

Fırat KARTAL

Servis büro işlemleri uzmanı, evrak tasnif, tespit tarama, koordinatlandırma ve indexleme işlemlerinde uzman, coğrafi bilgi sistemleri projelerinde veri sayısallaştırma tecrübeli.