Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Koordinasyona Sayısal Düzen

Koordinasyona Sayısal Düzen Kentsel yapılardan sayısal haritalara, imar planlamadan arıtma çözümlerine kadar birçok bilgiye sahip olan İller Bankası’nın verileri sayısallaşıyor. Uygulama sayesinde kentsel planlamalarda belediyeler arasında koordinasyon sağlanacak, kurumların işbirliği yapması kolaylaşacak.

Kutahya Numarataj Hizmeti Tamamlanmıştır

Kutahya Numarataj Hizmeti Tamamlanmıştır Kütahya Numarataj hizmeti tamamlanmıştır ve il numarataj verileri Coğrafi Bilgi Sistemi uygulaması üzerinden ilgili Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, PTT, Kargo Firmaları, Asansör Firmaları vb. kurum ve firmalara servis edilmeye başlanmıştır.

Tarım Dışına Çıkarılmaz Ve Zarar Ziyan E-Devlet Servislerimiz Açılmıştır.

Tarım Dışına Çıkarılmaz Ve Zarar Ziyan E-Devlet Servislerimiz Açılmıştır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Arazi Değerlendirme çalışmaları ile ilgili bilgiler, Tarım Dışına Çıkarma Amaçlı Parsel Sorguları ve Zarar Ziyan ve Gelir Kaybı Sorgulamaları servis olarak E-Devlet üzerinden vatandaşın kullanımına açılmıştır. Bu servisler ile sorgulanan herhangi bir parselin tarım Devamı…

TVK Artik E-Devlet’de

TVK Artik E-Devlet’de E-Devlet kapısı üzerinden arazi toplulaştırma projelerinin ve askı listelerinin sorgulanması servisi hayata geçmiştir. Arazi toplulaştırma projeleri sahası içinde arazisi bulunan vatandaşlarımız arazilerinin eski ve yeni durumlarını tüm detay bilgileri ile birlikte sorgulayabilmektedirler. Toplamda 3.5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu servis sayesinde yurt dışında yaşayan, şehirde yaşadığı için köydeki Devamı…

EMR AKADEMİ ile İş Birliği Sözleşmesi İmzalanmıştır.

EMR AKADEMİ ile İş Birliği Sözleşmesi İmzalanmıştır. EMR Akademi, konusunda “uzman” kadrosu ile “güncel”, “uygulanabilir” ve “hedefe yönelik” bilgiyi, en ideal yöntemlerle sunarak; “kurumsal ve kişisel yeteneğin gelişmesini, destekliyen bir oluşumdur. Sürekli Gelişim perspektifi ile kurumsal firmalar, kamu kurumları, işletmeler ve profesyonellerin ürettikleri hizmetin sürekli, etkin ve verimli bir şekilde Devamı…