Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Tabiat Varlıkları

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde, Tabiat Varlıkları, ÖÇKB, Sit Alanları yönetim otomasyonu çalışmaları başlamıştır. Kiralama, ecrimisil, başvuru ve tahsis işlem süreçlerinin CBS ve web tabanlı yapıda yönetilmesini sağlayacak açık kaynak uygulama geliştirme çalışmaları firmamız tarafından yürütülecektir.

Elektronik İpotek Tesisi

‘E-tesis’, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan web servisleri aracılığıyla, ilgili kurum ve kuruluşların, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden ipotek tesis işlemleri ‘başvurularını’ ve ipotek tesis ‘işlemlerini’ çevrimiçi gerçekleştirebildikleri, açık kaynak kod ile web ve coğrafi tabanlı, mobil kullanıma uyumlu yapıda geliştirilmiş bir bağlantı yazılımıdır

E-Takas

Bankaların, gayrimenkul mülkiyet hakkı el değiştirmesi sırasında, “para transferi” işlemlerini, alıcı ve satıcı için çevrimiçi yürütebildikleri, web tabanlı, mobil kullanıma uyumlu yapıda geliştirilmiş bir otomasyondur. “e-takas” ile gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde el değiştirmesi sağlanır.