Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Tarım arazilerinde Satış, İntikal, Yabancılara Satış, Miras Yolu ile Devir işlemleri OdakGIS tarafından geliştirilen TAYPortal yazılımı üzerinden gerçekleştirilecek.

 

Tarım arazilerinde Satış, İntikal, Yabancılara Satış, Miras Yolu ile Devir işlemlerinin tamamı TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi)  ile tam entegre biçimde çalışan TAYPortal üzerinden gerçekleştirilecek. Yazılım pilot illerde kullanıma alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu müdürlüklerinde tarım arazilerinin satış ve intikal işlemleri TAYPortal üzerinden ilgili kanun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı kontrol edilerek  kanun ve yönetmelik hükümlerine satış ve intikal işlemlerinin onaylanması veya reddedilmesi ile yürütülmektedir.

TAYPortal ile Arazi yönetimi konusunda uzman olan majör e-dönüşüm projelerinin mimari OdakGIS iki bakanlığın (Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) büyük otomasyonlarını süreç ve veri bazında entegre edip bakanlıkların sadece veri paylaşımı üzerinden değil süreç ve iş yönetimi konusunda da entegre olmasını sağlayan büyük bir otomasyonu devreye almış bulunmaktadır.