Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16


08-12 Nisan 2019 tarihlerinde TAD Portal Eğitimi verildi.

08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı ve 81 İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ilgilerinin katılımı ile Antalya’da düzenlenen toplantıda TAD Portal’ın 4. tur eğitimi yapıldı.

TAD Portal; tarım arazilerinin korunmasına yönelik yürütülen tarım dışı izinlendirme süreç denetim ve yönetimi ile birlikte ovaların korunmasına yönelik işlemlerin yürütüldüğü web tabanlı otomasyondur.

Ülkemizin toprak veri tabanıdır.