Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

OdakGIS, Türkiye’nin ilk ve önder open source GIS Base e-dönüşüm firmasıdır. Lisans maliyetsiz, uçtan uca server side MIS entegrasyonu da içeren e-dönüşüm otomasyonları kurulumu ve yazılım geliştirme hizmetleri sağlar. MIS ve GIS ilgili iş süreçlerinin yönetimi için gerekli; iş akışları, iş kuralları yönetimi, karar destek dahil her seviye raporlama ihtiyaçlarına çözümler üretir. Sistemler için gerekli raster, vektörel ve belge sınıflarındaki verileri nitelikli üretir, var olan sayısal veriler ile birlikte açık veri modellerinde konsolide eder. E-Dönüşüm projelerini geliştirerek kurumların hizmet kalitelerini, hızlarını artırıp bürokrasi maliyetlerini azaltır. Toplam kalite yönetimi yapar. Süreç ve mevzuat içerikli entegre modern otomasyonlar kurarak kamu kurumlarını ve özel sektörün otomasyon yapılarını yeniden dizayn eder. Açık, ölçeklenebilir ve ekonomik teknolojilere geçişi sağlar. “Evrensel olmayan milli olamaz” inancını taşır, evrensel bilgiye ve standartlara erişip bu bilgileri ülke kurumlarının ihtiyaçlarına uygun otomasyonlarda kullanır. Defaktö standartların ülke sınırları içinde kullanılmasına ve yazılım ithalatına karşı mücadele eder. Yazılımsal özgürlük verir. Kurumsal teknik hafızayı kalıcı kılar. Açık, genişletilebilir, ölçeklenebilir, kendisine bağımlılık oluşturmayan otomasyonlar kurar. Hizmet ücretlemesi üstüne kurulu ticari anlayışa sahiptir. Yeni nesillerin yüksek kalibreli mühendisler gözetiminde yetişmesi için istihdam yaratır, yazılım geliştirme jenerasyonları yetiştirir ülke yazılım sektörüne kazandırır, eğitimler verir. Yazalım kültüründen yazılım kültürüne geçiş için gerekli tüm endüstriyel yazılım geliştirme süreçlerini uygular.
Projelerimiz
Türkiye e-dönüşüm sürecinin en önemli projeleri açık kaynak yapıda OdakGIS tarafından detaylı analizler ile beslenen sofistike tasarımlar sayesinde kullanıma alınmıştır. Yüksek sayıda kullanıcılar içeren kamunun önemli otomasyonları hiç bir lisans ve yabancı ürün olmadan en üst performans ile çalışmaktadır. OdakGIS vizyonu gereği e-dönüşüm projelerinde süreç yönetimi yapmaktadır. Kamu kullanıcılarının yanısıra e-devlet üzerinden vatandaş girişleri sağlayarak kamu kurumları ile hizmete bilgiye ihtiyacı olan vatandaşı tek bir noktada aynı veri tabanından faydalanacak biçimde buluşturmaktadır. OdakGIS, veri girişi esasına dayalı sistemler kurgulamaz, veriyi kaynağından zahmetsiz alır ve açık formatta saklayıp süreçlerden geçirerek en küçük atomik veriyi dahi karar destek ve politika ile buluşturur.
Hizmetlerimiz
Otomasyonlar için detaylı analiz ve sofistike tasarım hizmetleri verir. Yüksek kalitede ve detayda ihtiyaç analizi yapar, ihtiyacın müşterisi ile birlikte geliştirdiği vizyon ile buluşmasını sağlar. Otomasyonların çalışması için gereken çeşitli formatlardaki dağınık sayısal verileri konsolide eder. Nitelikli arşiv hizmeti ile kurumların sayısal formatta olmayan fiziksel arşivlerini nitelikli tespit-tasnif-tarama-indeksleme işlemleri ile süreç yönetimi yapan veri tabanlarına aktarır bu sayede fiziksel arşive erişim ihtiyacını ortadan kaldırır.
Ekibimiz
OdakGIS ekibi e-dönüşüm konusunda uzman profesyonellerden oluşur. Analiz, tasarım, yazılım geliştirme ve işletim desteği ekipleri büyük kamu projelerinde tecrübe kazanmıştır. Yüksek sayıda kullanıcıların ve büyük miktarda verilerin olduğu sistemlerin oluşturulması ve yönetilmesi ekibimizin algı seviyesini yükseltmiş, karşılaştığı her zorluğu evrensel standartlarda çözmenin verdiği katma değeri yüksek bir tecrübeye dönüştürmüştür. Ekibimiz sürekli genç nesiller yetiştirmektedir. Yeni mezun mühendislerimizin açık kaynak yazılım kültürü içinde ve proje yapma tecrübesi ile buluşmasını sağlayan eğitim atmosferi sunulmaktadır.
Ürünlerimiz
OdakGIS açık kaynak kodlu yapıda widget ürünler üretir. Hizmet verdiği kurum kuruluşlara kolay kullanımlı, yüksek faydalı ürün olarak sunar. Kurum ve kuruluşlara ürün bağımlılığını engelleyecek biçimde kaynak kod ve mülkiyet hakkı teslimi yapar. Takbis Connector, Kamu mülkiyet portalı vb. ürünleri yüzlerce belediyede ve varlık yönetimi, factoring, leasing, özel bankacılık, arazi yönetimi yapan firmalar tarafından kullanılmaktadır.

Başarı Hikayeleri

TCDD- Kamulaştırma Yönetim Otomasyonu

TCDD tarafından yürütülen kamulaştırma işlemlerinin idari süreç yönetim otomasyonudur. Tüm kamulaştırma işlemleri baştan sona tek bir süreç akışı ile yönetmektedir. Arazi tespiti, değerleme, dava, anlaşma tutanakları, ödemeleri, ptt online tebligat takibi, komisyon işlemleri ve tüm yazışmaların belgenet ebys sistemi entegre biçimde yürütülmesini sağlamaktadır. Kamubis TCDD projelerinin kamulaştırma hafızasını sağlar iken diğer yandan TCDD-Cas sistemi ile tam entegre hizmet eder.

Tay Portal (Tarım Arazileri Yönetim Otomasyonu)

Tarım arazilerinin miras, satış vb. tescile konu  işlemler ile parçalamasının önüne geçen miras yasası iş süreçleri  yönetimi gerçekleştiren tarım bilgi sistemi alt otomasyonudur. Sistem bir yandan Takbis ile süreç yönetimi yapar ve Tapu müdürlükleri tarafından kullanılan Takbis ana bileşeni olan Tsuy yazılımını diğer yandan da Tarım bilgi sistemi veri ve süreç içeriğini beraber yönetir. Tapu müdürlüklerine yapılan tarım arazisi ilgili tüm miras ve satış işlemleri TayPoral tarafından verilen elektronik karar sayesinde tapu müdürlüklerince tescil edilir veya edilmez. Arazilerimizin miras ve satış yolu ile küçük parçalara bölünmesinin önüne geçer.

TÜKAS

Ülkemizdeki en büyük veri tabanına sahip web tabanlı coğrafi veri editleme, güncellemesi yapan bitkisel üretim coğrafi veri tabanıdır. Tüm ülke tarım parseli verileri, çiftçi destekleme verileri, uydu görüntüleri ve ortofoto görüntülerinin yayınlandığı, dış kurumlar ile paylaşıldığı ve tarım bakanlığı taşra birimlerinin yüksek yoğunlukta kullandığı temel GIS otomasyonudur.  Çiftçi desteklemeleri, tarım parselleri, ürün haritaları, sorunlu tarım arazileri, ürün rejim değişiklikleri vb. yüzden fazla coğrafi katmanın yönetildiği sistem 2013 yılında tüm tarım bakanlığı taşra dahil teşkilatlarınca yoğun biçimde kullanılmaktadır. Tarım bilgi sistemi ilgili diğer tüm otomasyonlara harita servisi sağlar. Tüm bilgi sisteminin tek bir coğrafi altlıkta hizmet etmesi için coğrafi veri üzerinden konsolide eder.

TAD Portal

Ülke verimli topraklarının korunması ve tarım dışı kullanım izinlerinin takibi amacıyla tarım arazilerinin tarım dışı izinlendirme taleplerinin karara bağlanması, verilen kararlara yapılan itirazları, mahkemeye yapılan itirazları, arazi sınıf tespit taleplerini, komisyon ve toprak koruma kurulları işleyişlerini MIS ve GIS entegre yönetir. 2015 ilk çeyreğinde kullanıma alınmıştır. Tüm tarım bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarınca kullanılmaktadır. İmar planlama, kamulaştırma, tarım alanlarında tarımsal yapı tesisi vb. iş süreçlerinde izinlendirme, tespit ve toprak kurulları yönetimini yapar. Arazi kullanım planlaması, toprak haritası, büyük toprak grupları, arazi kulanım kabiliyeti verilerini ulusal ölçekte süreç bazlı yönetmektedir. 5403 sayılı yasa gereği mevzuat yönetimini sağlar. Belgenet EBYS ile entegre çalışır. Tüm belediyeler, il özel idareleri ve kamu kurumları TadPortal üzerinden arazi izinlendirmesi taleplerini oluşturur, süreci takip eder.

TRGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) LİHKAB Ofis Otomasyonu

Lisanslı harita kadastro ofislerinin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü ofis otomasyonudur. Tüm ülke çapındaki Lihkab ofisleri otomasyon üzerinden arazi tespiti, cins değişikliği, parselin yerinde gösterilmesi, tevhid vb. sorumluluk alanlarına giren işlemleri sistem üzerinden yapmaktadır. Aynı zamanda ofislerin insan kaynağı, cihaz kaynakları ve demirbaş yönetimleri ile denetim işlemleri sistem üzerinden yapılmaktadır. Lihkab ofis otomasyonu Megsis ve Takbis sistemine tam entegre çalışan TKGM bilgi işlem merkezi tarafından yönetilen ülkemizin başarılı e-dönüşüm projelerinden birisidir. Tüm lihkab ofislerinin tek bir sistem ve düzen içinde iş yapmasını sağlamakla beraber TKGM yönetimine anlık bilgi ve karar destek sağlamaktadır.

TVK

Türkiye E-Dönüşüm projelerinin öncülerindendir. Sözleşmeden kesin kabule kadar tüm proje yönetim süreçlerini yerine getirir. Türkiye arazi toplulaştırma ve sulama projeleri yönetim otomasyonudur. Tarım bakanlığı tarafından 2013 yılında kullanıma alınmıştır.

TCDD-Coğrafi Bilgi Sistemi

Temelde demir yolu hatları, hat üstü sanat yapıları (menfez, köprü, geçiş, tünel…) coğrafi verilerin tek bir veri tabanında konsolide edilmesi amacı ile oluşturulmuş olan Türkiye Demir Yolları Coğrafi Bilgi Sistemidir. Sistem demiryolu ilgili tüm coğrafi verilerin yönetildiği merkez otomasyondur, TCDD Kamulaştırma bilgi sistemi ile entegre çalışır. TCDD tarafından yürütülen tüm demiryolu yapım, modernizasyon, bakım, etüd proje verileri sisteme yüklenmiştir. Devam eden projelerin veri yönetimi süreç bazlı sistem tarafından yapılmaktadır. TCDD GIS diğer devlet kurumlarına veri servisi yapmak üzere açık kaynak kod tekniği ile uluslararası standartları destekleyecek biçimde geliştirilmiştir. Ülkemizin demiryolu ağının coğrafi hafızasıdır.

İLCAS

Şehircilik hafızamız. İller bankasının 1933 yılından bugüne oluşturduğu coğrafi verilerin yüklendiği, yeni yapılan projelerin sayısal arşivi olan ve diğer yandan proje yürütme sistematikleri barındıran GIS temelli arşiv otomasyonudur. Ülke imar planlama, içme suyu, atıksu, halihazır harita verilerinin server side GIS ile buluştuğu pratik GIS ve e-devlet’ in şehircilik yapısıdır.

TEH Portal

Ülke toprak veri tabanı, toprak puanlaması, arazi kullanım planlaması, tarım arazilerinin toprak etüd süreçlerini ve toprak labaratuarları analiz verilerinin MIS ve GIS entegre yönetir. Toprak veri tabanının gerçekleştirilen işlemler ile güncel tutulmasını sağlar. 2016 son çeyreğinde kullanıma alınmıştır. Tüm tarım bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarınca kullanılmaktadır.

Kamulaştırma İade

Şanlıurfa ilinde 1970’ li yıllarda yapılan kamulaştırma işleminin devlet eli ile arazi iadesi ile geriye döndürülmesi projesidir. Ülkemizde ilk defa yapılan bu projenin tüm yazılımları ve veri üretim faaliyetleri firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir. Baştan sona tüm iade süreci iş akışlarına bağlı çalışan web tabanlı bir yapıda yönetilmekte ve anlık güncel raporlamalar, başvurular, kararlar sistem üzerinden yürütülmektedir. Proje 2014 yılında kullanıma alınmıştır.

Zarar Ziyan

İnşaat faaliyetleri ile çiftçi ürünleri, tesisleri ve depolarına verilen zarar ziyan ve gelir kaybı ödemelerinin yapıldığı GIS tabanlı süreç yönetim otomasyonudur. 2013 yılında kullanıma alınmıştır. Tarım bakanlığı, devlet su işleri ve karayolları genel müdürlüğü gibi saha yapım faaliyetlerinde bulunan kurumların toplulaştırma sahaları içinde kalan arazilerde tüm ödemelerini yürütmektedir.

Nitrat Bilgi Sistemi

91/676/EE C sayılı Avrupa Parlamentosu Raporuna göre belirlenmiş kriterler kapsamında suların tarımsal faaliyetlerden kaynaklı nitrat kirliliğinin izlenmesi ve nitrata hassas bölgelerin takibinin yapılarak eylem planlarının yürütülmesi ve sonuçlarının gözlemlenmesi yazılımıdır. Türkiye çapında su kütlelerinde oluşan nitrat kirliliğinin alınan numunelerden elde edilen analiz değerlerine göre değerlendirilerek haritalanması süreçlerini kapsar. Hayvansal gübrelerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi için uygulanan iyi tarım uygulama kodlarının takibinin yapılmasını sağlar.

Maliye Bakanlığı (MEVA)

Harita üzerinden Tapu ve Kadastro verilerinin ve diğer gelir bazlı verilerin entegre edilerek gelir artırıcı faaliyetlere yönelik analizlerinin yapıldığı, yapılan analizlerin harita üzerinde tematik gösterim ile yorumlanabildiği açık kaynak GIS projesidir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bakanlığı liderliğinde çalışılmaktadır. Mekansal Veri Analizi projesi ile birlikte ülkemizin gayrimenkul değer haritasını çıkartmak, gelir artırıcı faliyetleri yükseltmek ve mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak projenin ana hedefidir. Açık kaynak GIS ile ulaşılan yüksek seviye karar destek mekanizmalarına en iyi örneği oluşturmaktadır.

Tabiat Varlıkları Koruma Bilgi Sistemi

Ülkemizin tabiat varlıkları ile ilgili iş süreçlerinin yönetildiği belge, bilgi ve coğrafi veri hafızasıdır.Korunan Alanlarının (Sit, Özel Çevre Koruma Alanları, Anıt Ağaçlar ve Mağaralar) merkezi otomasyon ile yönetilmesi sağlanmıştır.Kurum içi iç işleyişin ve dış kurumlar/kuruluşlar ile yapılan işlemlerin tek bir sistem üzerinden belge, bilgi, veri birlikteliği sağlayacak biçimde yürütülmektedir.TVK BİS, arazi kiralama, ecrimisil, başvuru ve tahsis işlem süreçlerinin GIS ve web tabanlı yapıda yönetilmesini sağlayan açık kaynak kodla geliştirilmiş bilgi sistemidir.Kiralama, başvuru, ecrimisil süreçleri ile ilgili başvuru aşamasından son aşamaya kadar olan süreç takibini sağlayan, evrakların üretimini yapan ve karar destek ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemdir.

Kütahya Numarataj

Sorunsuz, numarataj çalışması. Her bir bina ve cadde sokağın CBS yapısında saha veri toplama ve plaka montajlama işlemleri ile yapıldığı 78.000 adet plakalamanın UAVT-MAKS enteğre oluşturulduğu yüksek kaliteli numarataj hizmetidir.