Stockholm | Right Sidebar
19212
page,page-id-19212,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

 

Tile Map Sunucusu

Mouse’umuzun tekerleğini döndürdükçe haritaların sanki uzaydan düşüyormuşuz hissi yaratarak bizi alt ve daha alt detaylara çekmesi nasıl oluyor? Birkaç Mouse hareketi ile dünyanın bir ucundaki bir köprüyü inceler iken kendi evimizin olduğu sokağa gelebiliyoruz.

Google-maps, Bingmaps vb. kamuya açık web harita sunumu yapan tüm yapılar basit bir temel prensip ile harita verilerinin hızlı bir şekilde kullanımını sağlıyorlar. Böl-Parçala-Yönet.

Haritalar kuşbakışı değişik yükseklik seviyelerinde render edilmiş hali ile 2 boyutlu matrislere parçalanıyor ve bu parçalama sonrası oluşan her yükseklik seviyesindeki görüntü kareleri indexlenmiş bir şekilde veri tabanlarına kaydediliyor.

OdakGIS tile map sunumu bütün coğrafi veri kaynaklarından tile map üretebilmektedir.

  • Postgre Sql Spatial
  • Esri Geodatabases
  • Microsoft SQL Server Spatial
  • Oracle Spatial
  • NCZ, TAB, SHP, DGN, DWG

Bilinen tile (seramik) haritalar bir tile objesine referanslı 2 boyutlu dizi ve matris setlerini içerir. Her bir tile objesi arazinin şekli veya sunulan harita objesinin görüntüsü vb. bilgileri tutmaktadır. Bu yaklaşım basitçe haritanın hızlı bir şekilde görüntülenmesi yanısıra katman tasarımcıları (level designers) için basit text editörleri üzerinden arazi şeması üzerinde düzenleme yapabilmelerini sağlamaktadır.

Tile’lar kendi içlerinde genellikle basit geometrik şekillerdir ve temel bir kareden karmaşık objelerin olduğu seviyelere doğru sıralanabilmektedir. Google’ un öncülüğünde başlayan neo-geography akımının ateşleyicisi niteliğindeki tile mapping işlemleri harita verisi erişimlerini değişik yükseklik seviyelerinde hızlı ve kolay navigasyonu yapılabilir bir hale getirdiğinden bir çok kurumsal ve sosyal içerikte kullanılmaktadır. OdakGIS Tile Mapper sistematiği bütün GIS sunucularından elde ettiği harita verilerini tile map sistematiğine taşıyabilmekte ve kullanıcı tanımlı yapılar ile veri kaynağındaki temel veri hızlı erişilebilir veri tabanı objelerine dönüştürülebilmektedir.

Kurum içi kullanıcıların, mobil cihazlarda dahil olmak üzere harita kullanım yetkilerinin artması ve saha operasyonları ile birlikte görüntüleme amaçlı GIS verilerinin sunumunu gerçekleştirmek için OdakGIS tile mapping uygulamaları kullanılmaktadır.