Stockholm | Right Sidebar
19212
page,page-id-19212,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

 

Arşiv ve Servis Büro Yazılımları

Kütük Baskı Yazılımı

Tescile konu kadastro mühendislik hizmetleri sonrasında ve/veya tapu müdürlükleri kat mülkiyeti ve ana taşınmaz tapu kütüklerinin yıpranma, nakil, idari sınır değişikliği vb. sebeplerle yenilenmesi gereken durumlarda kütük sayfalarının print edilmesini sağlamaktadır.

 • Takbis verisi import edebilme.
 • Print öncesi veri güncelleme ekranları.
 • Mabat sayfa çözümü.
 • Eski cilt-sayfa-mahalle yazımı.
 • Taşınmaz bilgileri print etme.
 • Şerh-beyan bilgileri print etme.
 • İrtifak hakkı bilgileri print etme.
 • İpotek bilgileri print etme.
 • Muhdesat-eklenti-tefferruat bilgileri print etme.
 • Microsoft SQL Server veri taban.
 • Ticari yazılımların veri tabanlarından veri import etme ekranları.
 • Baskı öncesi ön izleme.
 • Ada-parsel/blok-bagimsiz bölüm sıralı çıktı alabilme.
 • Cilt başlangıç sayfa numarası girişi.
 • Yazı font ve büyüklerinin değiştirilebilmesi.
Teknik Bilgi-Belge Arşivi Otomasyon Yazılımı

Kamu kurumları ve belediyeler ile birlikte özel sector static ve dinamik arşivlerinin taranmış verilerinin veri tabanına aktarımı, taranmış veri üzerinden veri girişi, doküman işaretleme ekranları. Veri girişi yapılmış olan evrak-harita-plan-pafta için sorgulama ekranları.

Künyeleme Yazılımı

Taranarak,fotoğraflanarak vb.yöntemlerle sayısal ortama aktarılan her türlü raster ve vektörel formdaki belge,harita,pafta,dosya,doküman veya doküman gruplarını,künyeleme yazılımı ile kolay ve hızlı erişilebilir hale getirebilir,künyeleme yazılım ekranından dokümanların göz kontrolü ve kalite kontrolünü gerçekleştirebilir, üzerlerinde bulunan öznitelik bilgileri yardımıyla dokümanları sınıflandırabilir ve sorgulanabilir bir forma getirebilirsiniz.

Bu sayede günlük iş akışlarının düzenli olarak çalışması sağlandığı gibi ,günlük ve süreli evraklar titizlikle takip edilebilir, resmi yazışma kurallarına uygun olarak bilgi ve belge alışverişi sağlıklı,hızlı ve güvenli bir şekilde takip edilebilir.

Künyeleme yazılımı ile dokümanın tipine,iş kalemine ve evrakların birbirleriyle olan ilişkilerine göre istenilen kriterlerde sorgulama ve detay sağlanır.

Her bir doküman veya dokuman grubu aşağıda örnekleme olarak verilen meta veri alanlarına göre künyelenir ve ;

 • Tarih
 • Sayı No
 • Pafta Adı
 • Konu
 • Üst Yazı
 • Oda No
 • Dolap No
 • Raf No
 • Proje adı
 • İşin Müellifi
 • Karar Sayı No
 • Ölçek

data kaybını engelleyecek şekilde künyeleme yazılımı yardımıyla kontrol edilir.

Yapılan işin türüne,doküman tipine,iş kalemine bağlı olarak künyeleme yazılımı terzi dikimi şeklinde yapılacak işe özel olarak tasarlandığı gibi mevzuatlara uygun tasarlanmış paket künyeleme yazılımları da standart iş paketleri için kullanılabilmektedir.

Koordinatlandırma Yazılımı

Taranarak sayısal ortama aktarılan veya mevcutta raster formunda bulunan, her boyuttan ve istenilen resim formatındaki pafta,harita,plan vb. dokümanın görüntüsü koordinatlandırma yazılımı yardımıyla coğrafi referanslandırmaya tabi tutulur ve fiziksel yeryüzündeki gerçek konumuna fikslenir.

Sayısal ortama aktarıldıktan sonra künyeleme işlemine tabi tutulan pafta,harita,plan vb. dokümanlar koordinatlandırma yazılımının ekranına gelir.Koordinatlandırma işlemi, ekrana gelen taranmış ve künyelenmiş pafta,harita,plan vb. dokümanın görüntüsü üzerindeki belirgin noktaların homojen bir dağılımla yerinin titiz bir şekilde tespit edilmesi , koordinatlandırma yazılımı ile yeri belirlenen noktaların raster koordinatlarının istenilen koordinat sistemine dönüştürülmesi prensibini taşır.

Koordinatlandırma yazılımı, pafta,harita,plan ve görüntülerin yerel (lokal) veya ülke koordinat sistemine göre projeksiyon,datum,dilim orta meridyeni,pafta boyutu,lokasyonu,ölçeği ve pafta adı bilgilerini bünyesinde işler ve hassas bir şekilde yerleri belirlenerek seçilen noktalar yardımıyla koordinat dönüşümü işlemini gerçekleştirir ve harita,pafta,plan görüntülerini istenilen referans düzlemindeki yerine konumlandırır.

Noktaların yeri belirlenirken yapılan hatalar koordinatlandırma yazılımı yardımıyla ekrana yansıtılır.Eğer koordinatlandırma işlemi hata sınırı limitlerinin dışına çıkarsa koordinatlandırma yazılımı kullanıcıyı uyarır ve işlemin daha prezisyonlu yapılmasını sağlar.

Crop Merge Yazılımı

Koordinatlandırılan pafta,harita,plan ve görüntüler crop merge yazılımı yardımıyla kenar bilgilerinden arındırılarak sadece pafta alanı kalacak şekilde istenilen köşe karelaj noktalarından kesilir.Bir işin yada projenin bütününü oluşturan paftaların herbiri ayrı ayrı sayısal ortamda kesme işlemine tabi tutulur.

Haritasal çizimin olmadığı sadece pafta bilgilerinin bulunduğu dış çerçeve alanı kesme işlemiyle ayrıldıktan sonra pafta görüntüsündeki haritasal alanlar birleştirme işlemine tabi tutulur.Bu sayede bir işi yada projeyi oluşturan tüm harita alanı bütünleşik ve yekpare bir şekilde birleştirilmiş olur ve crop merge yazılım ürünü olarak oluşturulur

Bu sayede parça parça bölümlerden oluşan harita ve paftaları tek ekrandan çalışma sahasının tümünü görecek şekilde birleştirmiş ve projenin bütününe hakimiyet sağlanmış olur.