Stockholm | Right Sidebar
19212
page,page-id-19212,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

 

Odak Webedit

 

 

Coğrafi Veri Güncelleme | Öznitelik Girişi | Stil Oluşturma | Filtreleme | Dinamik Lejant | Sorgu Oluşturma | Harita Çıktısı | Katman Yönetimi | Koordinat ile Çizim | Snap | History | İdari Alan Yetki Yönetimi | Referans Veri Yükleme | Takbis | Duyuru Yayını | Fotoğraf Yükleme | Raster Görüntüleme İşlemleri

Web teknolojisinde coğrafi veri düzenlemeleri yapmak artık kolay. Odak Web Edit portali kurumunuzun tüm verilerini tek bir veri tabanında saklar ve kullanıcılarınızın, müşterilerinizin, size yüklenici firmalarınızın tek bir noktadan veri güncellemesi yapmasını sağlar.

 • Kurumunuzun coğrafi verilerini tek bir merkezde toplamak istiyormusunuz?
 • Verilerin güvenliğini sağlamak istiyormusunuz?
 • Farklı versiyon coğrafi verilerin yönetimini kafanızı karıştırıyormu?
 • Bir sorgu veya harita hazırlamak için hangi dosyaydı, kim değiştirmişti diye zaman kaybı yaşıyormusunuz?
Teknik Özellikleri
 • İnternet imkanının bulunduğu her mekanda çalışma yapmanızı sağlar.
 • İmport-export-dosya transfer vb. işlemler ile zaman ve veri kaybı yaşamazsınız.
 • Her an sorgu yapabilir, üst yönetime harita içerikli raporlar verebilirsiniz.
 • Diğer sistemler ile (Abone-Ödeme-Vergi-MIS vb...) her an entegre edilebilir bir veri tabanına sahip olursunuz.
 • Dış kurumlardan yayınlanan harita servislerini otomatik okuyabilirsiniz, referans harita olarak kullanabilir, verileri kendi coğrafi sunucunuza kopyalayabilirsiniz.
 • Büyük ve orta ölçekli coğrafi veri üretimi, kontrolü ve yayınlanması, raporlanması için geliştirilmiştir.
 • İnternet imkanının bulunduğu her lokasyonda (evde, ofiste, şantiyede vb.) sayısal veri üretimi ve düzenlemesi yapılabilinir
 • Tüm coğrafi veri, veri tabanı içinde bulunur. Veri parçalanmaz, bütün üretim yapan kullanıcılar tek bir veri üzerinde çalışır.
 • Verileri ayrıştırma ve tekrar bir araya getirme maliyetleri ortadan kalkar.
 • Alan, nokta çizgi; ekleme, slime, değiştirme (kesme, taşıma, içinden alan çıkartma, kesiştirme, birleştirme, sembol ekleme, katman değiştirme, renk ve çizgi sitili değiştirme, kalınlık değiştirme vb.) tüm coğrafi editleme yeteneklerini yerine getirir.
 • Sözel veri girişi yapar.
 • Sözel veriden coğrafiyei coğrafi veriden sözel veriye sorgulama yetenekleri barındırır.
 • Export işlemi ile GML ve SHP dosyası olarak veriler dış ortamlara aktarılır.
 • Referans dosya yükleme seçeneği ile SHP dosyaları geçici olarak ekrana yüklenir ve mevcut katmanlarla üst üste getirilerek üretim kontrolü yapılabilinir.
 • Kontrollük ve müşavirlik hizmetleri için REDLINING yetenekleri barındırır. Hata grime, eksik belirtme, uyarı yazma, kabul etme işlemleri doğrudan web sayfasi içindeki harita ekranından gerçekleştirilir.
 • Tüm Türkiye, tüm il-tüm ilçe veya tüm proje verileri üzerinde tek bir ekranda çalışılabilinir.
 • Raster haritalar sisteme yüklenebilir ve raster altlıklar üzerinden üretim ve/veya control yapılabilinir.
 • Tematik haritalama ile belli sorgu senaryolarına gore tematik haritalar oluşturulup PDF formatında saklanabilir.
 • Vektöre verilerin koordinat listesi alınabilir, txt dosyası içindeki koordinat verileri sisteme yüklenebilir.
 • Alan ölçme, mesafe ölçme, açı ölçme fonksiyonları içerir.
 • Çekilen fotoğraflar konumlarına göre sisteme yüklenebilir ve kullanıcıların bu fotoğrafları görmesi sağlanır.
 • Harita üzerinde not ekleyerek kullanıcıların bu notlara erişimi sağlanabilmektedir.
 • Sistemde mevcut katmanlardan info alınabilir ve özniteliklerinde bulunan bilgilere ulaşılabilmektedir.
 • Sistemde mevcut katmanların öznitelik bilgilerinde güncelleme, değişiklik yapılabilmektedir.
 • Koordinat listesi *.csv uzantılı olarak sisteme yüklenerek kapalı alanlar otomatik olarak oluşturulabilinir.
 • Köşe koordinatları sırasıyla kapalı alanlar otomatik oluşturulabilinir.
 • Nesnelerin snapli olarak çizim yapılmasını imkan sağlar.
 • Projeksiyonu tanımlanmış shape dosyaları sistem üzerinden yükleme işlemi kolaylıkla yapılabilinir.
 • Kullanıcılar tarafından yapılan editlemelerin geçmişini harita ekranında sorgulayarak kullanıcı bilgileriyle birlikte tarih ve işlem türüne göre yapılan işlemler listelenebilmektedir.
 • Bir önceki çalışılan ekrana veya bir sonraki ekrana dönüş sağlanabilmektedir.
 • Adres sorgulama kabiliyeti ile sorgulanan adresin haritadaki konumuna odaklanabilmektedir.