Stockholm | Right Sidebar
19212
page,page-id-19212,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

 

Mobil Veri Toplama Yazılımları

Kent bilgi sistemi kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmaları için kırsal ve yerleşik alanlarda sahadan veri toplama yazılımları.

Kullanıcılar

Belediyeler, harita firmaları, şehir ve bölge planlama firmaları, kentsel dönüşüm projeleri, enerji dağıtım firmaları, doğalgaz dağıtım firmaları.

Uygulamalar
 • Emlak vergisi ve sosyal doku amaçlı bina ve bağımsız bölüm verileri toplama
 • Engellli, bakıma muhtaç ve sosyal hizmet almaya ihtiyacı olan kişilerin tespiti için GIS tabanlı veri toplama
 • Mevcut numarataj verilerinin toplanması ve GIS tabanlı MAKS sistemine entegre yeni numarataj sistemi için sahadan harita tabanlı numarataj verisi toplama
 • Emlak çevre temizlik ve reklam tabela vergilemeye yönelik veri toplama, iş yeri ruhsat kontrolü ve eksiklik tespitine yönelik veri toplama.
 • Emlak vergisi ve sosyal doku amaçlı bina ve bağımsız bölüm verileri toplama
 • Engellli, bakıma muhtaç ve sosyal hizmet almaya ihtiyacı olan kişilerin tespiti için GIS tabanlı veri toplama
 • Mevcut numarataj verilerinin toplanması ve GIS tabanlı MAKS sistemine entegre yeni numarataj sistemi için sahadan harita tabanlı numarataj verisi toplama
 • Emlak çevre temizlik ve reklam tabela vergilemeye yönelik veri toplama, iş yeri ruhsat kontrolü ve eksiklik tespitine yönelik veri toplama.
 • Mevcut veri tabanındaki verilerin senkronizasyon ile mobil veri toplama yazılımına gönderme
 • Offline sahada çalışma imkanı sağlayan mobil veri toplama yazılımı ile internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan sahadan veri toplama
 • Offline olarak toplanan saha verileri, online bağlantı sağlandığında senkronize edilerek veri tabanına aktarımı
 • Konuma dayalı olarak geometrik nesne (nokta, çizgi, kapalı alan) çizimlerini yapabilme
 • Çizilen nesnelere ait öznitelik bilgi girişlerini yapabilme
 • Varolan nesnelerin silinmesi, editlenmesi veya güncellenebilmesi
 • Konuma dayalı not imleçlerinin eklenebilmesi
 • Saha ekibi organizasyonunun ofis ortamından yöneltilmesini sağlayacak görev dağılım listelerinin belirlenerek mobil yazılıma iletilmesi
 • Saha çalışmalarında konuma dayalı ve nesneyle ilişkili olarak (bina, yol, tabela vb.) fotoğraf çekme ve kaydetme