Stockholm | Right Sidebar
19212
page,page-id-19212,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

 

TARIMSAL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ (TÜKAS)
WebEdit Coğrafi Veri Güncellemeleri

TÜKAS-WebEdit CBS Portalı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın birçok biriminde kullanılan web tabanlı coğrafi veri düzenleme ve öznitelik tanımlama fonksiyonlarını kullanan açık kaynak kod ile geliştirilmiş yaklaşık 25.000 bakanlık personelinin aktif olarak kullanmış olduğu bir uygulamadır.


Bu uygulamada üretilen tarım parselleri, çiftçi desteklemelerinin verilmesinden, tarım sigortalarının yapılmasına, tarımsal istatistiklere ve tarım dışı izinlendirmeden nitrat ölçümlerine kadar birçok alanda tarım bilgi sisteminin temel altlık verisini oluşturmaktadır.


Türkiye’de kadastral sınırların yenileme çalışmaları kapsamında yapılan 22A uygulamaları ve arazi toplulaştırma uygulamaları ile kadastral sınırların güncellenmesi ve tarımsal üretimdeki tarım arazisi sınır değişiklikleri, tarım dışı izinlendirmeler ile tarım arazisi niteliğinden çıkması ve tarım arazilerinde ekilen ürün değişiklileri dolayısıyla tarım parsellerinin güncellenme ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca Milli Tarım projesi kapsamında tarımsal desteklerin alan bazlı uygulanması nedeniyle tarım parsellerine ait vektörel verilerin güncellenmesi ve iyileştirilmesi çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bu doğrultuda firmamız ve bakanlık arasında imzalanan “Tarım Arazilerine Yönelik Coğrafi Veri Üretimi” projesinde tüm Türkiye sınırlarını kapsayacak şekilde veri üretimi, güncelleme ve düzenleme çalışmaları yapılarak bakanlığın coğrafi veritabanı yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.


Tarım arazilerine yönelik coğrafi veri üretimi, güncelleme ve düzenleme işlemlerinde bakanlığın belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda, Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS) projesi kapsamında üretilen 0.30cm çözünürlüklü hava fotoğrafları ile firmamız tarafından görüntü işleme çalışmaları tamamlanarak yayınlanan 2016 ve 2017 yıllarına ait SPOT6-SPOT7 uydu görüntüleri güncel altlık olarak kullanılarak çalışmalar yürütülmüştür.


Ülke genelinde tüm tarım parsellerinde yapılan çalışmalar özetle aşağıda belirtilmiştir:


 • Yenileme ve toplulaştırma yapılan alanlarda tarım parsellerinin kadastro parsellerine göre güncellenmesi,
 • Tarım arazileri içerisinde yer alan tarımsal faaliyet yapmaya uygun olmayan 100m2’den büyük binalar, toplu ağaç grupları, 3m’den geniş yollar, kanallar, göl-göletler, taşlık-kayalık alanların tarım parsellerinden çıkarılması,
 • Belirlenen kriterlerin altında olması durumunda, tarım parselinden çıkarılamayacak tarımsal faaliyet yapmaya uygun olmayan alanların tarım parseli özniteliklerinde belirtilmesi,
 • Güncel altlık görüntülerle tarımsal faaliyetin yapılmadığı ancak tarıma elverişli arazilerin özniteliklerine tarımsal kullanım durumunun belirtilmesi,
 • Tarım parselleri içerisindeki örtü altı tarım yapılan alanların sera olarak belirlenmesi,
 • Mevcut tarım desenine göre tarım parsellerinin ekim tiplerinin ekili, dikili, karışık tarım olarak ayrıştırılması,
 • Kadastro parseli olmayan ancak tarımsal faaliyet yapılan alanların tespit edilerek keşifli tarım parseli üretimi,
 • İmar görmüş ancak mevcutta tarımsal faaliyetin devam ettiği alanlarda tarım yapılan imar parselleri ve arasındaki tarımsal alanların tespiti,
 • Topolojik hatalı vektörel verilerin tespiti ve hataların giderilmesi,
 • Sistemde mevcut üst üste çakışmaların olduğu tarım parsellerinin tespiti ve düzeltilmesi,
 • Sistemde mevcut il, ilçe, köy yerleşim alanlarındaki tarım parsellerinin tespiti ve tarım dışı alanların silinmesi,
 • Tarım parsellerinin tapudaki ilçe bilgisi ile konumsal olarak bulunduğu ilçe bilgisi farklı olan parsellerin düzeltilmesi,
 • Kadastro parsellerinin güncel altık görüntülere göre kayık olan alanların tespiti, olması gereken konuma taşınması ve olması gereken konuma taşınamayan yerlerde ise tarımsal alanın sayısallaştırılması,
 • Türkiye genelinde belirlenen arazi kullanım kabiliyetine (AKK) göre 7. ve 8. sınıfta yer alan tarımsal faaliyet yapmaya elverişli olmayan alanlardaki mevcut parsellerin tarım parsellerinden çıkarılması,
 • Bakanlık tarafından yapılan güncelleme çalışmaları tamamlanan Toprak Haritaları ile ülke genelinde tüm tarım parsellerinin arazi kullanım kabiliyetine ait sınıfların tarım parsellerine atanması,
 • Bakanlık tarafından teslim edilen güncel Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) verisi kullanılarak ülke genelinde tüm tarım parsellerine ortalama eğim değerlerinin tanımlanması

çalışmaları yapılarak kaliteli, güvenilir ve sağlıklı sonuçlar elde edilebilecek güncel verilere ulaşılmıştır. Bu güncel veriler sayesinde çiftçi desteklerinin doğru alanlara verilmesi, tarımsal izleme ve değerlendirme çalışmalarının doğru veriler ile yapılması, Türkiye genelinde tarım alanları istatistiklerin doğruluğunun arttırılması sağlanmıştır.

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival