Stockholm | Right Sidebar
19212
page,page-id-19212,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

 

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyonu

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında Çoruh Nehri Havzasında; vejetasyon, toprak ve su kaynakları olmak üzere entegre havza rehabilitasyonunun sağlanması, havzadaki köylerde yaşayan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve bölgenin diğer bölgelere göre sosyo-ekonomik farklılıklarının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla; toprağın korunması, bozulmaya uğramış ormanların ıslahı, doğal afetlerin önlenmesi ve kırsal kesimde yaşayan halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesi yönünde gerçekleştirilecek uygulamaların sonuçlarının izlenmesi için; Toprak Erozyonu, Vejetasyon ve Sosyo-Ekonomik Durum konularında belirlenen göstergeler üzerinden kurulmuş olan bir CBS tabanlı izleme ve değerlendirme sistemdir.

İzleme sistemi ile;
  • Projenin hedefleri belirginleştirilmesi,
  • Amaçlar, faaliyetler ve kaynaklar arasında etkin bir köprü kurulması,
  • Amaçlar, performans göstergelerine dönüştürülerek ve hedeflerin belirlenmesi,
  • Gösterge bilgileri toplanarak ve gerçek sonuçlarla karşılaştırmaların yapılabilmesi,
  • Proje yöneticilerine planlama aşamasında, faaliyetlerdeki ilerlemelerin düzeyini göstererek, yeni planlamalar ve risk/problem çözümleri hakkında yöneticiye yol göstermesi sağlanabilmektedir.
Değerlendirme sistemi ile;
  • Yapılan çalışmaların sonuçları, veriye dayalı bir şekilde nicel olarak görüntülenebilmektedir.
  • Faaliyetlerin sonuçlara katkısı sayısal olarak raporlanabilmektedir.
  • Beklenmeyen sonuçların oluşması durumunda nedenleri veriye dayalı olarak raporlanabilmektedir.
  • Faaliyetler sonucunda ilgili alanlardaki gelişmeler görsel olarak görüntülenebilmektedir.
  • Sonuçlar, yeni projelerde ki yaklaşımlar için girdi teşkil edebilmektedir.