Stockholm | Right Sidebar
19212
page,page-id-19212,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

Emlak Vergisi Kayıp Kaçak Tespiti

Belediyelerin hizmet sınırları içerisinde bulunan tapuda kayıtlı taşınmazlar ile emlak beyanları esas alınarak mükelleflere ait gayrimenkullerin ve beyanların kontrol ve analizi yapılmaktadır.


Faydalar
 • Vergi kaybının önüne geçilmesi
 • Belediye gelirlerinin artırılması


Yapılan İşler
 • Mükelleflere ait gayrimenkullerin ve beyanların kontrol ve analizi
 • Veri hazırlama ve güncel bilgilerin tespit edilmesi
 • Mahallelere ait beyan ve tapu hisselerinin, ada-parsel numaralarından eşleştirilerek kontrol ve analizlerinin yapılması
 • Tapu hisseleri ve Emlak beyanları sayıları arasındaki fark ile beyan vermeyen Tapu hisselerinin tespit edilmesi
 • Mevcut beyanname verilerinin güncellenmesi, tapu kayıtlarında karşılığı olmayan beyanların analiz edilmesi, bilgileri hatalı beyanların analizi
 • Belediye veri tabanındaki Mekansal Adres Sistemi Mahalle, CSBM, Bina Dış Kapı No, Bina İç Kapı No bilgilerinin UAVT verilerine göre düzenlennesi
 • Tapu Kayıtlarındaki Ada-Parsel numaraları, Tapu mahalle adları ile birlikte veri tabanı oluşturulması
 • TKGM Takbis ile Belediye Yönetim Bilgi Sistemi arasında veri entegrasyonu sağlanması
 • Belediye veritabanında bulunan emlak beyan kayıtlarındaki işlemler ve kontroller aşağıdaki maddelere göre yapılmaktadır;

  • TAKBİS entegrasyonu ile Ada-Parsel bazında Taşınmaz beyan türlerinin (Bina, Arsa, Arazi) kontrolü
  • TAKBİS entegrasyonu ile beyanlar üzerindeki tapu mahallesi ve diğer tapu bilgilerinin kontrolü
  • Tapu verilerine göre beyanlardaki pafta ada ve parsel bilgilerinin kontrolü ve düzenlenmesi
  • Tapu verilerine göre beyanlardaki bina ve arsa m2 lerin analiz edilmesi
  • Tapu verilerine göre beyanlardaki hisse pay ve payda oranlarının kontrolü ve düzenlenmesi
  • Tapu verilerine göre beyanlardaki yevmiye tarihlerinin düzenlenmesi
  • Tapu verilerine göre beyanlardaki bina hissedarlarının kontrol edilmesi
  • Belediye mücavir alan sınırlarında bulunan ancak veri tabanında bulunmayan taşınmazlara ait verilerin TAKBİS kayıtlarına göre tespit edilerek Belediye veritabanına aktarılması
  • Emlak beyan verileri ile TAKBİS verilerinin karşılaştırılması ve satışı yapılmış olan taşınmazların tespiti
  • Ada-parsellerde kayıtlı tapu hissesine göre belediye veritabanında kayıtlı emlak beyanları karşılaştırılması ve eşleştirme işlemi
  • Tapu hisselerinin ve emlak beyanlarının ada-parsel bazında eşleme işlemi
  • Eşleme işlemi ile beyan vermemiş tapu hisseleri ve bunlara ait mükelleflerin belirlenmesi
  • Tapu hisseleri eşleme işlemi esnasında beyan vermemiş hissedarlara ait TC kimlik nolarının tespit edilmesi
  • Beyan vermemiş olan tapu hisselerine beyan işlemleri tespit edilen TC no’ları üzerinden sisteme aktarılması
  • Beyan vermemiş tapu hisse sahiplerine ait adres bilgileri NVİ entegrasyonu ile tespit edilmesi
  • Ada-Parseldeki eşleme işlemi esnasında tapu hisseleri ile eşleştirilememiş emlak beyanlarının tespit edilmesi, eşlenemediğine dair işaretleme ve gerektiğinde ulaşarak listesinin alınabilmesi
  • Üretilecek verilerin veri tabanına işlenmesi


Yapılan İşler
 1. TAKBİS bilgileri
 2. Belediye Mükellef bilgileri
 3. Belediye Emlak Beyan bilgileri
 4. MERNIS bilgileri
 5. UAVT bilgileri
 6. İlçe mahalle haritaları