Stockholm | Right Sidebar
19212
page,page-id-19212,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

 

Güçlü Yönlerimiz

 

CBS Mimarlığı

Bugüne kadar geliştirmiş olduğu CBS projelerinde analiz, veri tabanı tasarımı ve yazılım geliştirme konularında edindiği tecrübeler ile, OdakGIS ekibi her ölçekteki Coğrafi Bilgi Sistemlerinin mimari tasarımını yapabilmekte. Hazır CBS platformlarını kullanmanın yanı sıra kendi geliştirdiği teknolojileri de uygulayabilmektedir.

Standartlar

GIS sektöründe belirlenmiş olan uluslararası standartları bütün yazılım çalışmalarımızda destekliyoruz. OGC, Inspire, ISO standartları OdakGIS tarafından lafta değil, bizzat icra edilmektedir.

Yazılım Mühendisliği

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Tasarım Uzmanlığı

Veri Tabanı Yönetimi

Uluslararası Standartların Uygulanması

Birlikte Çalışabilirlik Prensiplerine Uygun   Tasarım ve Yazılımlar

Harita Mühendisliği

Mevzuat Uzmanlığı

Süreç/Proje Yönetimi

Veri Uzmanlığı

Büyük Proje Deneyimleri

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi (İSKABİS), İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi (İGABİS), İstanbul Nazım İmar Planları Bilgi Sistemi (NIM), Tarım Veri Konsolidasyonu (TVK), İller Bankası Coğrafi Arşiv Sistemi (ILCAS), Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi-Coğrafi Bilgi Sistemi (TUKAS-CBS), Tarım Arazilerini Değerlendirme Portalı (TAD Portal)

OdakGIS, Türkiye’de yapılmış olan büyük çaplı mekansal bilgi sistemleri projelerinin çoğunluğunda analiz, tasarım, yazılım geliştirme, veri dönüşümleri ve harita uygulamaları konularında üst düzeyde görev almış personeli ile 1990’lı yıllardan bugüne tüm ülke tecrübelerini barındırmakta ve bu projelerden elde ettiği deneyimlerini her geçen gün yeni teknolojiler ile geliştirmektedir.

Platform Bağımsız Yazılım Geliştirme

En yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilen web ve masaüstü yazılımları tüm yazılım geliştirme platformlarını kapsamaktadır. Bilinen ticari CBS platformları üzerinde uygulama geliştirmenin yanı sıra, açık kaynak kodlu sistemler üzerinde de uygulama geliştirmek, OdakGIS’in uzmanlık alanları arasındadır.

Nitelikli Dijital Arşiv Oluşturma

Plan, proje,harita,pafta,rapor,yazışma,tapu, ruhsat, belge, fotoğraf, ses, video gibi her türlü dosyanın sayısal ortamda saklandığı ve kağıtsız ortamda yönetildiği, bilgilerin ve dokümanların çoklu kullanıma imkan veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir,kolay güncellenebilir,çoğaltılabilir ve paylaşılabilir bir yapıda saklandığı ve dijital arşiv yazılımımız aracılığıyla arşiv verisinin sorgulanabildiği, dokümanlar arası ilişkinin kurulabildiği,coğrafi parametrelerin görüntülenebildiği her türlü dijital arşiv sistemini kuruyor ve teknik desteğini sağlıyoruz.