Stockholm | Right Sidebar
19212
page,page-id-19212,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

 

Proje Yönetimi

 

OdakGIS, yürüttüğü projelerin en küçük alt başlıklarını dahi büyük bir proje ciddiyeti ile değerlendir.

Proje gruplarının oluşturduğu programların kalite-bütçe-zaman boyutlarında yönetimini Project Management Institute (PMI) prensiplerine göre yürütmektedir.

Bu anlayış içinde her bir çalışanının Project Management Professional (PMP) olması yönünde şirket içi eğitimler düzenlemekte, PMP yönelimlerini desteklemektedir.

Proje Yönetimi Araçları ve Çıktıları

 

Proje Planı

Proje Organizasyon Şeması

İletişim Planı

Teslimat Planı

Proje Organizasyon Şeması

Risk Yönetim Planı

Kalite Yönetim Planı

Test Planı

Eğitim Planı

Konfigürasyon Planı

Analiz Aşamasında Üretilen Ürünler

 

Mevcut durum analizi

Gereksinim tanımları

Kullanım senaryoları

İş akış diyagramları

İş kuralları

Ekran akış diyagramları

Raporlar

Entegrasyon yöntemleri

Test senaryoları

İzlenebilirlik matrisi

Kodlama Öncesi Hazırlanan Dökümantasyon

Sistem mimarisi tasarımı

Sistemler ve bileşenler arası    ilişki tanımları

Sınıf diyagramları

Veri modeli

Veri akış diyagramları

Web servis tasarımları

Veri tabanı tasarımı

Eğitim Videoları içerik tanımları

Veri aktarım planı