Stockholm | Right Sidebar
19212
page,page-id-19212,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

 

Kalite Yaklaşımımız

 

  • Tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri ve meslek etiği kurallarına bağlı kalmak,
  • Müşteri talepleri ve pazar ihtiyaçları ile başlayan, analiz, tasarım, geliştirme ve kurulum sonrası desteğe kadar uzanan tüm ilgili süreçleri standartlara ve metodolojilere uygun olarak verimli bir şekilde uygulamak,
  • Müşteri istek ve ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak zamanında, doğru ve güvenilir olarak karşılamak,
  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak,
  • Çevre, bilgi güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği konularında firmamızın uymakla yükümlü olduğu yasalara ve kalite yönetim standartlarına uygun çalışmak,
  • Çalışanlarımıza sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Çalışanların eğitim ve geliştirme çalışmalarını destekleyerek, verimlilik ve Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Toplam kalite yönetimi anlayışının tesis edilmesini sağlamak.ISO 9001 Kurumlardaki yonetim anlayışının ve projelerdeki işleyişin müşteri memnuniyetinin sağlanmasını; güvenilir, tutarlı, kullanımı kolay, müşteri isteklerine uygun ve müşteri beklentilerinin ötesine geçen hizmetlerin ve ürünlerin oluşturulmasını garanti altına alır.
Yürütülen faailyetler, iç denetimlerle kontrol edilir; uygunsuzlukların düzeltici ve önleyici faaliyetlerle giderilmesi sağlanır.
ISO 10002 Kuruluşların müşteri şikayetlerini doğru şekilde yönetmesi ve çözmesi konusunda sistematik bir süreç yonetim sistemi kurmasını sağlar. Kuruluşlar bu sayede şikayetlerden ders çıkarıp tekrarlanmasını engelleyen çözümler sunarken, mevcut şikayetlerin müşteriyi memnun edecek şekilde çözülmesini sağlarlar.
Her ürün gibi, kullanıcıların da yazılımlardan ve yazılım hizmetlerinden beklediği değer birbirinden farklıdır. Dolayısıyla müşteri şikayetleri yazılım geliştirme ve servis sunmanın kaçınılmaz bir sürecidir.
ODAKGIS kullanıcılardan gelen şikayetleri onlarla empati kurarak, nezaketle ve saygıyla karşılar, kaydeder; birinci derece ve ikinci derece yardım masalarını çözüm sağlamak için işletir ve şikayetlerin kök nedenlerini analiz ederek, tekrar edilmelerine engel olur; hataya sebebiyet veren süreçleri iyileştitir.
Bunu da ISO 10002 sertifikasıyla belgelendirmiştir.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği yonetim sistemi, bilgi teknoloji sistemlerinin bilgi güvenliğinin, uluslarası kabul görmüş standart kurallara ve süreçlere dayalı olarak uygulanmasını sağlar. Bilgi güvenliği yonetim sistemleri, bilginin korunmasını, gizliliğini, bütünlüğünü ve elverişliliğini garanti altına alır.
ISO 27001 standardına sahip olan kuruluşların veri güvenliğini sağlayan ve sürdüren iş süreçleri geliştirdiği, bilgi güvenliği riskini yönettikleri, süreSçlerini, buna bağlı uygulamalarını, yazılım geliştirme metotlarını ve yazılımlarını bilgi güvenliği riski en aza indirilmiş olarak yönettikleri ve iyileştirdikleri bağımsız bir yapı tarafından denetlenmiş ve sertifikalandırılarak kayıt altına alınmış demektir.
ISO 20000 Bilişim teknolojileri hizmet yönetimi standardı olarak firmalar tarafından kullanıcılara sunulan bilişim teknolojileri hizmetinin müşterilere ve hizmet sunan firmalara değer kattığını garanti altına alır.
Bu belgeyle sertifikalandırılmış firmalar yazılım geliştirme ve servis sağlama faaliyetlerini üretimden, hizmet aşamasına geçiş, hizmet sırasında sunulan kullanıcı destek hizmetlerine kadar uçtan uca bütüncül bir system yönetimi anlayışıyla yöneten sistemleri oluşturma ve sürdürülebilirliğini sağlayabilme kapasitesine sahip olduklarını denetimlerden geçerek ispatlamışlar demektir.
ISO 14000 Kuruluşların faaliyetleriyle, süreçleriyle çevreye verdikleri zararı en aza indirgemesine , Çevre Kanunu gibi yasal mevzuata uymalarına yardımcı olan çevre yonetim standardıdır. ISO 14000 kuruluşların faaliyetleri esnasında havaya, toprağa, suya ya da diğer doğa varlıklarına verecekleri zararı öngörmelerine ve riskleri azaltma için plan yapmalarına ve işleyişlerini içlerinde bulundukları çevreyi düşünerek, süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlayan bir system kurar.
OHSAS 18000 Diğer standartlarla entegre çalışan ve işletmelerde iş güvenliğinin ve iş sağlığının iş süreçlerinin bir parçası olarak planlarda yönetilmesi için yonetim altyapısı sunan bir standarttır.
Bu standard sahip firmalar, proje ve diğer süreç planları esnasında İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, işin potansiyel tehlikeleri ve bu tehlikleri bertaraf etme yöntemleri, bertaraf edilmeyen olaylarda acil durum yönetimi yaptıklarını uluslarası bir standartla sertifikalandırarak garanti etmiş olurlar.
p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival

p-art-design-blvd--amsterdam-jazz-festival