Stockholm | Three Column Grid
18626
page,page-id-18626,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

Ali TAŞDELEN

İTÜ Harita Mühendisliği mezunu. 25 yılı aşkın GIS ilgili yazılım otomasyonları kurulumlarında tecrübeli. ISO-OGC ve Inspire Standartlarına hakim. Veri, iş analizi, paydaş ve tedarik yönetimi tecrübeli. Takbis, Tarım Bilgi Sistemi ve benzer e-Devlet projelerinde proje yöneticisi.

Kuntay GÜLENÇ

Yıldız T.Ü. Harita Mühendisliği mezunu. 20 yıldan fazla GIS Yazılım Geliştirme tecrübeli. E-Devlet Server-Side GIS Projeleri Yüksek Seviyede Sistem Mimarı. Ticarı ve Açık kaynak GIS Yazılım envanterlerine hakim. Geoserver, Geotools, PostGIS, GeowebCache Core Developer.

Nergiz GÜLBAHAR

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu. 20 yıldan fazla MIS Yazılım Geliştirme, Test ve Kalite süreçlerinde deneyimli. Projelerin planlanması, yönetilmesi ve takibi, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, yazılım gereksinimlerinin oluşturulması, prototiplerin geliştirilmesi, geliştirilen yazılımların doğrulanması ve geçerlenmesi faaliyetlerinin ISO 9001 standardı, CMMI, PMP ve IIBA Metodolojilerine uygun şekilde yerine getirilmesi konularına hakim Proje ve Kalite Yöneticisi, İş Analisti.

Melih Alper KILIÇ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunu. 15 yılı aşkın yazılım ve tasarım konularında tecrübeli. ISO-OGC ve Inspire Standartlarına hakim. Veri, iş analizi, paydaş ve tedarik yönetimi alanlarında tecrübeli. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Gümrük Yazılımları,Tedarik zinciri ve İş Geliştirme Süreçleri Yöneticisi.

Arzu GÜLENÇ

20 yılı aşkın sürede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çeşitli seviyelerde idari yönetiminde bulundu. Mülkiyet yönetimi ilgili otomasyon kurulumlarında; mevzuat araştırması, iş akışlarının ihtiyaçların belirlenmesi, iş analizlerinin oluşturulması, iş kuralları yönetimi ve yazılım test işlemleri konularında tecrübeli.

Candan TAŞDELEN

ODTÜ Şehir Bölge Planlama mezunu. Numarataj, Navigasyon, şehir haritaları, imar planları, ulaştırma planlama konularında tecrübeli. Proje Yönetimi, CBS Kurulumu, coğrafi veri yönetimi ve kartoğrafik gösterimler konusunda uzman.

Eren KÖROĞLU

Veritabanı Yöneticisi. Coğrafi ve Sözel Veritabanları İşletim ve Bakım Uzmanı. MS-SQL Server, Postgre SQL konularında uzman. Veri Raporlama, Performans Tunning ve Veri Transformasyonları konularında tecrübeli.

Özlem SAVAR

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Knockout JS, Cordova, Typescript, Javascript, Openlayers, C#, .Net Core, .Net MVC yazılım alanlarında deneyimli.

Çağlar BACANAK

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu. C#, MVC, C, Java, MSSql, Oracle, PostgreSQL, Knockout Script, JavaScript, OpenLayers alanlarında tecrübeli.

Fatma SELEK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. C#, MVC, JavaScript, Angular, NodeJS, Knockout, Sql Server, PostgreSQL, Open Layers konularında deneyimli yazılım geliştirme uzmanı.

Çiğdem NAMLI DUMAN

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği, İTÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans mezunu. DAÜ'de Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar alanında Doktora öğrencisi. Mobil Uygulamalar ve Java teknolojileri konusunda uzman, yazılım geliştirme süreçlerinde 5 yıldan fazla deneyimli.

Volkan PEKŞEN

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. C#, Oracle ve WCF teknolojilerinde 3 yıllık tecrübe sahibi. MVC, .Net, JavaScript ve Java konularında bilgi sahibi.

Osman NACAR

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Görüntü İşleme, Genetik Algoritma, Android ve Web Geliştirme alanlarında deneyimli. MVC, .NET, C, C++, Java, JavaScript programlama konularında bilgi sahibi.

Yunus Emre ARAS

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Web teknolojileri konusunda bilgi sahibi. Java, C#, MVC yazılım geliştirme uzmanı.

Nurşah YILDIZ

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. C++, C#, MVC, Java ve MsSQL konularında bilgi sahibi. Coğrafi veri yönetimi, coğrafi içerikli karar destek raporlamaları ve arazi yönetimi konularında uzman.

Barış ÖZLÜK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu. Java, JSF, JSP, Java Servlet, Spring Framework, Angular, Node.js, C, HTML5, Primefaces, Oracle, PostgreSQL, MySQL dillerini kullanarak yazılım geliştirmiş ve tecrübeli.

Rabia ERYILMAZ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu. C#, Java, JSF, JSP, Java Servlet, Angular, Node.js, C, HTML5, Oracle, PostgreSQL, MySQL programlama konularında tecrübeli.

Samet YÜKSEL

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu. Üniversite yıllarından beri yazılım geliştirme ve veri tabanı uygulamaları üzerine çalışmalar yapmakta. C#, MVC, Java ve SQL hakkında bilgi sahibi.

Murat TURAN

İTÜ Harita mühendisliği mezunu.GİS ve arşiv ön analiz,analiz ve üretim yöntemlerinin belirlenmesi,veri oluşturma,proje saha organizasyonlarına yön verme ve koordine etme,Yazılım ürünlerinin tanıtımı,ürün geliştirme,eğitim,teknik destek ve satışı,adres veri tabanları ile Numarataj işlemleri konularında uzman.

Burcu DEMİR

Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunu. Coğrafi harita/veri üretimi ve analiz, sayısallaştırma ve veri tabanı oluşturma konularında uzman. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri, numarataj, coğrafi analiz, sayısal haritaların üretilmesi, sismik tehlike ve risk tahmin, risk azaltım, afet ve risk yönetim sistemi, veri yönetimi vb. projelerde 7 yıldan fazla deneyimli.

Zeki ÇELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunu, e-Devlet projelerinde tecrübeli; Üretilen verinin kalite kontrolleri ve veritabanına işleme, coğrafi verilerin web haritaları üzerinden yayınlanması. Coğrafi veri işleme için gerekli Açık Kaynak Kodlu (Geoserver, Geotools, PostGIS, Udig ,Qgis, GDAL Kütüphaneleri...) yazılımlar ve coğrafi veritabanı (Postgresql, MSSQL, SQLite...) işlemleri için gerekli SQL sorgulama diline hakim.

Perihan TÜRK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği mezunu. Coğrafi bilgi sistemleri, veri entegrasyonu, sayısal harita üretimi, dijital görüntü işleme konularında bilgi sahibi.

Büşra ŞAHİN

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği mezunu. PostgreSQL, MSSQL coğrafi veritabanları ve Geoserver, GDAL, PostGIS, Udig, QGIS coğrafi yazılımları konusunda bilgili.

Orhan ZANBAK

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği mezunu. Coğrafi Bilgi Sistemleri, sahadan veri üretim ve yönetimi konusunda uzman. Coğrafi analiz, numarataj, veri entegrasyonu konularında deneyimli.

Hilal ÇAKIR İNCEGÜL

İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği mezunu. Coğrafi Bilgi Sistemleri, sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol, uygulama test ve kullanıcı desteği uzmanı. Web tabanlı CBS yazılım projelerinin proje desteği, sistem çözümleme, analiz, kullanıcı ve test senaryolarının oluşturulması, ekran tasarımları, yazılım geliştirmeleri ve iyileştirilmesi. Projelerin planlanması, yönetilmesi ve takibi, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, yazılım gereksinimlerinin oluşturulması konularında deneyimli.

Eda Merve ÖZTÜRK

Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu. Satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri süreç yönetimi ve taşınmaz yönetimi ile ilgili yazılım ürünleri tanıtım ve gereksinim yönetimlerinde tecrübeli.

Nilay HATİPOĞLU

Satış pazarlama sektöründe 15 yılı aşkın süredir satış, yöneticilik, müşteri ilişkileri ve süreç yönetimi konusunda tecrübeli.

Seran AKKAYA

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu. Sayısallaştırma, Veri Üretimi, Veri Kalite Kontrol, Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında deneyimli. Web tabanlı CBS yazılım projelerinin proje desteği, analiz, kullanıcı ve ekran tasarımları, yazılım geliştirmeleri konularında deneyimli. Projelerin planlanması, yönetilmesi ve takibi, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, yazılım gereksinimlerinin oluşturulması konularında tecrübeli.

Figen TÜRKER

Ankara Üniversitesi Peyzaj Ve Süs Bitkileri Bölümü mezunu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstriyel İlişkiler bölümünde eğitimine devam ediyor.Coğrafi Bilgi Sistemleri, Sayısallaştırma, Veri Üretimi, Veri Kalite Kontrol, Veri Analizi, uygulama test ve kullanıcı desteği konularında deneyimli.

Melike Ayça KILIÇ

Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu. Yazılım gereksinimleri, yazılım tasarım dokümanı, test senaryolarının oluşturulması, proje takibi ve müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi konularına hakim iş analisti.

Bilge Nur DOĞAN

Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü, Gazi Üniversitesi Siyasal ve Ekonomik Politikalar Yüksek Lisans mezunu. Yznan Mali Müşavirlik. Finans yönetimi, satın alma, 4735 süreçleri ve İnsan Kaynakları uzmanı.

Berin ÖZBAKIR

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu. Ziraat Yüksek Mühendisi. Coğrafi Bilgi Sistemleri, sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol, veri analizleri konusunda deneyimli. GIS ve CAD tabanlı yazılımların kullanılmasına hakim. Ekip liderliği ve ekip yönetimi alanında tecrübeli.

Hatice HAKYEMEZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu. Coğrafi Bilgi Sistemleri, sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol, veri analizleri, uygulama, test ve kullanıcı desteği konusunda deneyimli. GIS ve CAD tabanlı yazılımlar kullanılmasına hakim. Farklı CBS projelerinde görev almış. Ekip liderliği ve ekip yönetimi alanında tecrübeli.

Sibel KÜLÜK

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunu. Veri kalite kontrol, uygulama test ve kullanıcı desteği konularında 10 yılı aşkın tecrübeli.

Firuzhan KIYIKÇI

Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık mezunu. Satış ve satış yöneticiliği alanlarında 15 yılı aşkın tecrübeli.

Murat GÖKDEMİR

Bilişim ve Yazılım Teknolojileri sektöründe 15 yılı aşkın süredir Yöneticilik ve Satış Müdürlüğü tecrübesine sahip, kurumsal ilişkiler süreç yönetimi konusunda deneyimli.

Buket YILMAZ

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Coğrafi Bilgi Sistemleri, sayısallaştırma, veri üretimi, veri kalite kontrol işlemlerinde deneyimli. Web tabanlı CBS yazılım projelerinin proje desteği, sistem çözümleme, analiz, kullanıcı ve test senaryolarının oluşturulması, ekran tasarımları, yazılım geliştirmeleri ve iyileştirilmesi; müşteri ihtiyaçlarını belirlenip projelerin planlanması, yönetilmesi ve takibi, yazılım gereksinimlerinin ve tasarımlarının oluşturulması. Uygulama test, eğitim ve işletim desteği konularında uzman.

Zehra ÇİL

Döküman Yönetim Sistemi (DYS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Evrak Tarama ve Dijital Arşiv, CBS Tabanlı Parsel Tanımlama, Veri Girişi ve Sayısallaştırma, Yönetici Asistanlığı konularında deneyimli.

Fatih POLAT

Cbs konusunda 15 Yıldan fazla tecrübeli. edevlet projelerinde ekip liderliği konusunda görev almış, Kamu işlerinde tecrübeli, Veri analizi, Veri yönetimi konularında uzman, Ekip liderliği konusunda uzman, Edevlet projelerinde Teknik Eğitmen olarak görev almış.Alanında uzman, İşletim desteği konusunda tecrübeli.

Levent ARIK

Cbs konusunda 15 Yıldan fazla tecrübeli. E-devlet projelerinde ekip liderliği konusunda görev almış, Kamu işlerinde tecrübeli, Veri analizi, Veri yönetimi konularında uzman, Ekip liderliği konusunda uzman, E-devlet projelerinde Teknik Eğitmen olarak görev almış. İşletim desteği konusunda tecrübeli.

Kemal Arda KURT

Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu,İşletme Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapıyor.Muhasebe,Finans,Satın Alma ve İnsan Kaynakları konularında tecrübeli.

Dursun Eren BETUZ

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. C#, .NET, MVC, HTML, CSS, JavaScript konularında bilgi sahibi.

Göktuğ ELÇİN

Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler, Satın Alma, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Finans konularında tecrübeli.

Uğur KARADAYI

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Yazılım ürünlerinin tanıtımı, ürün geliştirme, eğitim ve teknik destek, uygulama test ve kullanıcı desteği konularında uzman.

Hakan YORULMAZ

Kırıkkale Bilgisayar Programcılığı öğrencisi. OpenSource uygulama, Linux ve Windows işletim sistemleri, donanım, network ve felaket kurtarma alanlarında uzman. C#, MVC, Javascipt, Hibrit Mobil Uygulama geliştirme alanlarında bilgi sahibi.