Stockholm | Clean Multi-Purpose WordPress Theme
19843
home,page,page-id-19843,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

OdakGIS, Türkiye'nin ilk ve önder open source GIS Base Yazılım firması; Lisans maliyetsiz, uçtan uca server side MIS entegrasyonu da içeren GIS sistemleri kurulumu ve yazılım geliştirme hizmetleri sağlar. Sistemler için gerekli raster, vektörel ve belge sınıflarındaki verileri üretir, entegre eder. Sistemlerin işletim desteğini ve eğitimlerini ve idamesini yerine getirir. MIS ve GIS ilgili iş süreçlerinin yönetimini, içerik akışlarını, iş kurallarını ve karar destek dahil her seviye raporlama ihtiyaçlarına çözümler üretir. Ana sistemlere entegre mobil saha uygulamaları geliştirir. E-Devlet ve E-Dönüşüm projelerini geliştirerek kurumların hizmet kalitelerini hızlarını artırıp bürokrasi maliyetlerini azaltır, toplam kalite yönetimi yapar.

Haberler

Başarı Hikayeleri

Inspiring The Community

TVK

Türkiye E-Dönüşüm projelerinin öncülerindendir. Sözleşmeden kesin kabule kadar tüm proje yönetim süreçlerini yerine getirir. Türkiye arazi toplulaştırma ve sulama projeleri yönetim otomasyonudur. Tarım bakanlığı tarafından 2013 yılında kulllanıma alınmıştır.

TAD Portal

Ülke toprak veri tabanı, arazi kullanım planlaması, tarım arazilerinin tarım dışı izinlendirme taleplerinin yönetimi, toprak etüd ve toprak laboratuarları içerikleri, toprak koruma kurulları işleyişlerini MIS ve GIS entegre yönetir. 2015 ilk çeyreğinde kullanıma alınmıştır. Tüm tarım bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarınca kullanılmaktadır.

Haşhaş ve Alkoloid Portalı

TMO tarafından kontrol edilen ekime izne tabii haşhaş ürününün başvurudan hasata kadar olan tüm süreçlerini yöneten MIS-GIS enteğre süreç ve raporlamalar içeren otomasyon sistemidir. 2014 yılında kullanıma geçmiş ve tüm ilgili birimlerce aktif olarak kullanılmaktadır.

TÜKAS

Ülkemizdeki en büyük veri tabanına sahip web’ den editleme ile veri güncellemesi yapan bitkisel üretim coğrafi veri tabanıdır. Tarımsal üretim kayıt sisteminin GIS temelidir. Çifçii desteklemeleri, tarım parselleri, ürün haritaları, sorunlu tarım arazileri, ürün rejim değişiklikleri vb. yüzden fazla coğrafi katmanın yönetildiği sistem 2013 yılında tüm tarım bakanlığı taşra dahil teşkilatlarınca yoğun biçimde kullanılmaktadır.

İLCAS

Şehircilik hafızamız. İller bankasının 1933 yılından bugüne oluşturduğu coğrafi verilerin yüklendiği, yeni yapılan projelerin sayısal arşivi olan ve diğer yandan proje yürütme sistematikleri barındıran CBS temelli arşiv otomasyonudur. Ülke imar planlama, içme suyu, atıksu, halihazır harita verilerinin server side GIS ile buluştuğu pratik GIS ve e-devlet’ in şehirclik yapısıdır.

Kütahya Numarataj

Sorunsuz, numarataj çalışması. Her bir bina ve cadde sokağın CBS yapısında saha veri toplama ve plaka montajlama işlemleri ile yapıldığı 78.000 adet plakalamanın UAVT-MAKS enteğre oluşturulduğu yüksek kaliteli numarataj hizmetidir.

Kamulaştırma İade

Şanlıurfa ilinde 1970’ li yıllarda yapılan kamulaştırma işleminin devlet eli ile arazi iadesi ile geriye döndürülmesi projesidir. Ülkemizde ilk defa yapılan bu projenin tüm yazılımları ve veri üretim faaliyetleri firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir. Baştan sona tüm iade süreci iş akışlarına bağlı çalışan web tabanlı bir yapıda yönetilmekte ve anlık güncel raporlamalar, başvurular, kararlar sistem üzerinden yürütülmektedir. Proje 2014 yılında kullanıma alınmıştır.

Zarar Ziyan

İnşaat faaliyetleri ile çiftçi ürünleri, tesisleri ve depolarına verilen zarar ziyan ve gelir kaybı ödemelerinin yapıldığı GIS tabanlı süreç yönetim otomasyonudur. 2013 ylında kullanıma alınmıştır. Tarım bakanlığı, devlet su işleri ve karayolları genel müdürlüğü gibi saha yapım faaliyetlerinde bulunan kurumların toplulaştırma sahaları içinde kalan arazilerde tüm ödemelerini yürütmektedir.

İş İmkanı