Stockholm | Clean Multi-Purpose WordPress Theme
19843
home,page,page-id-19843,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.3,vc_responsive

OdakGIS, Türkiye'nin ilk ve önder open source GIS Base Yazılım firmasıdır. Lisans maliyetsiz, uçtan uca server side MIS entegrasyonu da içeren GIS sistemleri kurulumu ve yazılım geliştirme hizmetleri verir. MIS ve GIS ilgili iş süreçlerinin yönetimi, içerik akışları, iş kuralların ve karar destek dahil her seviye raporlama ihtiyaçlarına çözümler üretir. Sistemler için gerekli raster, vektörel ve belge sınıflarındaki verileri üretir. Ana sistemlere entegre mobil saha uygulamaları geliştirir. E-Devlet ve E-Dönüşüm projelerini geliştirerek kurumların hizmet kalitelerini hızlarını artırıp bürokrasi maliyetlerini azaltır. Toplam kalite yönetimi yapar. Açık, genişletilebilir, ölçeklenebilir, kendisine bağımlılık oluşturmayan otomasyonlar kurar. Hizmet ücretlemesi üstüne kurulu ticari anlayışa sahiptir. Süreç ve mevzuat içerikli entegre modern otomasyonlar kurarak kamu kurumlarını ve özel sektörün otomasyon yapılarını yeniden dizayn eder. Açık, ölçeklenebilir ve ekonomik teknolojilere geçişi sağlar. Yeni nesillerin yüksek kalibreli mühendisler gözetiminde yetişmesi için fırsatlar sunar, eğitimler verir. “Evrensel olmayan milli olamaz” inancını taşır, evrensel bilgiye ve standartlara erişip bu bilgileri ülke kurumlarının ihtiyaçlarına uygun otomasyonlarda kullanır. Defaktö standartların ülke sınırları içinde kullanılmasına ve yazılım ithalatına karşı mücadele eder. Yazılımsal özgürlük verir. Kurumsal teknik hafızayı kalıcı kılar.

Haberler

Başarı Hikayeleri

Inspiring The Community

TVK

Türkiye E-Dönüşüm projelerinin öncülerindendir. Sözleşmeden kesin kabule kadar tüm proje yönetim süreçlerini yerine getirir. Türkiye arazi toplulaştırma ve sulama projeleri yönetim otomasyonudur. Tarım bakanlığı tarafından 2013 yılında kulllanıma alınmıştır.

TAD Portal

Ülke verimli topraklarının korunması ve tarım dışı kullanım izinlerinin takibi amacıyla tarım arazilerinin tarım dışı izinlendirme taleplerinin karara bağlanması, verilen kararlara yapılan itirazları, mahkemeye yapılan itirazları, arazi sınıf tespit taleplerini, komisyon ve toprak koruma kurulları işleyişlerini MIS ve GIS entegre yönetir. 2015 ilk çeyreğinde kullanıma alınmıştır. Tüm tarım bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarınca kullanılmaktadır.

Maliye Bakanlığı (MEVA)

Harita üzerinden Tapu ve Kadastro verilerinin ve diğer gelir bazlı verilerin entegre edilerek gelir artırıcı faaliyetlere yönelik analizlerinin yapıldığı, yapılan analizlerin harita üzerinde tematik gösterim ileyorumlanabildiği açık kaynak GIS projesidir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bakanlığı liderliğinde çalışılmaktadır. Mekansal Veri Analizi projesi ile birlikte ülkemizin gayrimenkul değer haritasını çıkartmak, gelir artırıcı faliyetleri yükseltmek ve mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak projenin ana hedefidir. Açık kaynak GIS ile ulaşılan yüksek seviye karar destek mekanizmalarına en iyi örneği oluşturmaktadır.

TÜKAS

Ülkemizdeki en büyük veri tabanına sahip web’ den editleme ile veri güncellemesi yapan bitkisel üretim coğrafi veri tabanıdır. Tarımsal üretim kayıt sisteminin GIS temelidir. Çifçii desteklemeleri, tarım parselleri, ürün haritaları, sorunlu tarım arazileri, ürün rejim değişiklikleri vb. yüzden fazla coğrafi katmanın yönetildiği sistem 2013 yılında tüm tarım bakanlığı taşra dahil teşkilatlarınca yoğun biçimde kullanılmaktadır.

TCDD Coğrafi Arşiv Otomasyonu

Ülkenin demiryolu hatlarının merkezi bir sistemle gerçek coğrafi veri ile sunumunu gerçekleştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları arşivini sorgulanabilir ve paylaşılabilir hale getirmiştir. Yapımı planlanan hatlar ile bu hatlar üzerindeki planlanan yapıların yapımından önce harita üzerinde gösterimini ve yapımından sonra planlanan ile uygulanan hat projelerinin farklarını karşılaştırabilmeyi sağlamıştır.

İLCAS

Şehircilik hafızamız. İller bankasının 1933 yılından bugüne oluşturduğu coğrafi verilerin yüklendiği, yeni yapılan projelerin sayısal arşivi olan ve diğer yandan proje yürütme sistematikleri barındıran CBS temelli arşiv otomasyonudur. Ülke imar planlama, içme suyu, atıksu, halihazır harita verilerinin server side GIS ile buluştuğu pratik GIS ve e-devlet’ in şehirclik yapısıdır.

TEH Portal

Ülke toprak veri tabanı, toprak puanlaması, arazi kullanım planlaması, tarım arazilerinin toprak etüd süreçlerini ve toprak laboratuarları analiz verilerinin MIS ve GIS entegre yönetir. Toprak veri tabanının gerçekleştirilen işlemler ile güncel tutulmasını sağlar. 2016 son çeyreğinde kullanıma alınmıştır. Tüm tarım bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarınca kullanılmaktadır.

Kamulaştırma İade

Şanlıurfa ilinde 1970’ li yıllarda yapılan kamulaştırma işleminin devlet eli ile arazi iadesi ile geriye döndürülmesi projesidir. Ülkemizde ilk defa yapılan bu projenin tüm yazılımları ve veri üretim faaliyetleri firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir. Baştan sona tüm iade süreci iş akışlarına bağlı çalışan web tabanlı bir yapıda yönetilmekte ve anlık güncel raporlamalar, başvurular, kararlar sistem üzerinden yürütülmektedir. Proje 2014 yılında kullanıma alınmıştır.

Zarar Ziyan

İnşaat faaliyetleri ile çiftçi ürünleri, tesisleri ve depolarına verilen zarar ziyan ve gelir kaybı ödemelerinin yapıldığı GIS tabanlı süreç yönetim otomasyonudur. 2013 ylında kullanıma alınmıştır. Tarım bakanlığı, devlet su işleri ve karayolları genel müdürlüğü gibi saha yapım faaliyetlerinde bulunan kurumların toplulaştırma sahaları içinde kalan arazilerde tüm ödemelerini yürütmektedir.

Nitrat Bilgi Sistemi

91/676/EE C sayılı Avrupa Parlamentosu Raporuna göre belirlenmiş kriterler kapsamında suların tarımsal faaliyetlerden kaynaklı nitrat kirliliğinin izlenmesi ve nitrata hassas bölgelerin takibinin yapılarak eylem planlarının yürütülmesi ve sonuçlarının gözlemlenmesi yazılımıdır. Türkiye çapında su kütlelerinde oluşan nitrat kirliliğinin alınan numunelerden elde edilen analiz değerlerine göre değerlendirilerek haritalanması süreçlerini kapsar. Hayvansal gübrelerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin kontrol altına alınabailmesi için uygulanan iyi tarım uygulama kodlarının takibinin yapılmasını sağlar.

Kütahya Numarataj

Sorunsuz, numarataj çalışması. Her bir bina ve cadde sokağın CBS yapısında saha veri toplama ve plaka montajlama işlemleri ile yapıldığı 78.000 adet plakalamanın UAVT-MAKS enteğre oluşturulduğu yüksek kaliteli numarataj hizmetidir.

Haşhaş ve Alkoloid Portalı

TMO tarafından kontrol edilen ekime izne tabii haşhaş ürününün başvurudan hasata kadar olan tüm süreçlerini yöneten MIS-GIS enteğre süreç ve raporlamalar içeren otomasyon sistemidir. 2014 yılında kullanıma geçmiş ve tüm ilgili birimlerce aktif olarak kullanılmaktadır.

İş İmkanı

a